26.10.1998

Lisätietoja: Marja Siitonen (09) 1734 3632, Riitta Soininen (09) 1734 3451
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut 14 markkaa 40 penniä neliöltä

Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut olivat viime vuonna kerrostaloasunto-osakeyhtiössä keskimäärin 14 markkaa 40 penniä huoneistoneliöltä kuukaudessa. Hoitokulut nousivat 4 prosenttia vuodesta 1996. Lämmitykseen kului 25 prosenttia, korjauksiin 18 ja vedenkäyttöön 12 prosenttia hoitokuluista. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laatimasta asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilastosta.

Hoitovastikkeet, vesimaksut mukaan lukien, olivat viime vuonna keskimäärin 12 markkaa 60 penniä huoneistoneliöltä kuukaudessa. Pääomavastiketta maksettiin keskimäärin 64 penniä neliöltä. Osakkailta perityt hoitovastikkeet nousivat vuodessa 3,6 prosenttia. Vastiketta nostivat muun muassa lisääntyneet korjaustoimet.

Aravavuokratalojen hoitokulut olivat vuonna 1997 keskimäärin 18 markkaa 30 penniä neliöltä kuukaudessa. Hoitokulut lisääntyivät vuodessa 1,4 prosenttia. Siivouspalvelut ja tontinvuokrat nousivat noin 8 prosenttia. Vesimaksut sen sijaan vähenivät edellisvuodesta. Lämmityskustannusten osuus vuokratalojen hoitokuluista oli 20 prosenttia ja korjauskustannusten 18 prosenttia. Vuokratalojen tuloista asukkaiden maksamien vuokrien osuus oli 95 prosenttia.

Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen hoitomenojen ero johtuu taloyhtiöiden erilaisesta tavasta hoitaa ja kunnostaa taloja. Asunto-osakeyhtiöissä henkilöstökulut ovat pienemmät, koska asukkaat osallistuvat usein itse talojen hoitoon. Vuokratalojen korjauskulut taas ovat suuremmat, koska huoneistoittaiset korjaukset sisällytetään vuokriin. Osaketaloissa osakkaat itse maksavat suoraan nämä korjaukset. Suurin osa vuokrataloista on vuokratontilla, mikä nostaa hoitokuluja. Lisäksi vettä kulutetaan vuokrataloissa enemmän kuin osaketaloissa.

Lähde: Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto 1997. Tilastokeskus