28.10.1998

Lisätietoja: Jarko Pasanen (09) 1734 3539
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Yleisöluotoista neljännes Uudellamaalla

Yleisölle myönnettyjä luottoja oli vuoden 1997 lopussa kaikkiaan 449 miljardia markkaa, joka oli 5 miljardia markkaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten yleisöluottoja oli Uudenmaan maakunnassa, 116 miljardia markkaa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen alueellisesta luottokantatilastosta.

Alueellisesta luottokantatilastosta ilmenee rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen yleisöluottojen jakauma maakunnittain ja suuralueittain. Yleisöluottoja ovat luotot, joita myönnetään yrityksille, kunnille ja kuntayhtymille, voittoa tavoittelemattomille yhteisöille sekä kotitalouksille. Alueellisen luottokannan luotonantokäsitteeseen ei sisälly joukkovelkakirjalainoja.

Liikepankit ovat merkittävä luotonantaja kautta maan. Niiden myöntämien luottojen osuus yleisöluotoista oli viime vuoden lopussa kaikkiaan 38 prosenttia. Liikepankit olivat 17 maakunnassa suurin ja kolmessa toiseksi suurin luotonantaja. Toiseksi suurin luottokanta oli osuuspankeilla. Osuuspankit oli suurin luotottaja Etelä-Karjalan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa ja toiseksi suurin muissa maakunnissa lukuun ottamatta Ahvenanmaata ja Uuttamaata. Uudellamaalla toiseksi suurin luotonantaja olivat työeläkelaitokset ja Ahvenanmaalla muut luottolaitokset, joihin kuuluvat muun muassa rahoitusyhtiöt.

Luotonsaajista eniten luottoja oli kotitalouksilla. Niiden luottokanta oli vuoden 1997 lopussa 185 miljardia markkaa, josta 60 prosenttia oli Etelä-Suomen ja Uudenmaan suuralueiden kotitalouksilla. Yksinomaan Uudenmaan maakunnassa luotoista oli 24 prosenttia. Koko maassa kotitalouksilla oli luottoja keskimäärin 80 000 markkaa, tuhat markkaa enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Eniten luottoja oli Ahvenanmaan kotitalouksilla, keskimäärin 114 000 markkaa, ja vähiten Etelä-Karjalan kotitalouksilla, 69 000 markkaa.

Yrityksien luottokanta oli viime vuoden lopussa 179 miljardia markkaa, josta 89 miljardia kohdentui Uudenmaan maakunnan yrityksille. Varsinais-Suomen yrityksillä oli toiseksi suurin luottokanta, 13 miljardia markkaa. Yrityksillä oli vähiten luottoja Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa, alle kaksi miljardia markkaa kummassakin. Yritykset ottavat luottonsa useimmiten liikepankeista. Vain Etelä-Karjalassa työeläkelaitokset luotottivat yrityksiä enemmän kuin liikepankit. Työeläkelaitokset ovat kuitenkin tärkeitä yritysten luotonantajia, sillä niiden myöntämien luottojen osuus yritysten koko luottokannasta oli 25 prosenttia.

Voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä luottoja oli 67 miljardia markkaa. Kuntien, kuntayhtymien ja Ahvenanmaan maakuntahallinnon luottokanta oli yhteensä 18 miljardia markkaa. Alueellisesti kohdentamattomia luottoja oli kaksi miljardia markkaa.

Alueellinen luottokanta 1997
Luotonantajien osuudet, %
Suuralue,

maakunta

Luottokanta, mrd. mk Ulko-maiset pankit* Liike-pankit Säästö-pankit Osuus-pankit Muut luotto-laitokset Valtio Työeläke-laitokset Muut
Koko maa 449 1 38 4 18 12 11 12 5
Uusimaa 172 1 43 4 5 11 10 21 5
- Uusimaa 166 1 44 4 4 11 10 21 5
- Itä-Uusimaa 6 0 30 0 20 15 9 15 10
Etelä-Suomi 134 1 36 4 25 11 9 8 5
- Varsinais-Suomi 37 2 34 5 28 11 9 6 6
- Satakunta 17 1 34 3 29 12 6 11 4
- Kanta-Häme 12 1 32 4 28 11 9 10 4
- Pirkanmaa 30 2 39 3 23 9 10 8 4
- Päijät-Häme 16 1 47 2 17 9 10 10 4
- Kymenlaakso 13 1 39 2 23 14 10 8 3
- Etelä-Karjala 9 0 24 9 26 12 14 10 4
Itä-Suomi 45 0 32 2 28 12 16 5 5
- Etelä-Savo 11 0 31 1 31 11 16 5 4
- Pohjois-Savo 17 0 31 4 27 11 16 5 6
- Pohjois-Karjala 11 0 31 1 29 12 15 5 6
- Kainuu 6 1 37 1 26 12 15 4 4
Väli-Suomi 52 2 31 6 28 12 11 7 4
- Keski-Suomi 19 1 34 1 25 14 15 7 3
- Etelä-Pohjanmaa 14 1 30 4 37 10 9 5 5
- Pohjanmaa 14 3 29 17 21 9 8 9 4
- Keski-Pohjanmaa 6 2 24 6 33 16 8 5 6
Pohjois-Suomi 41 1 36 1 25 14 12 6 6
- Pohjois-Pohjanmaa 26 0 34 1 28 14 11 6 6
- Lappi 15 1 40 0 20 14 13 7 5
Ahvenanmaa 4 10 52 0 10 20 0 6 1
Erittelemättömät 2

* Suomessa toimivat sivukonttorit

Lähde: Alueellinen luottokanta 1997. Tilastokeskus