2.11.1998

Lisätietoja: Eugen Koev (09) 1734 3397, Petri Kettunen (09) 1734 3558
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Asuntojen hinnat nousivat edelleen heinä-syyskuussa

Asuntojen hintojen nousu ei ole pysähtynyt. Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat tämän vuoden huhti-kesäkuusta heinä-syyskuuhun keskimäärin 2,4 prosenttia. Viime vuoden heinä-syyskuusta hinnat kohosivat 10,6 prosenttia. Tiedot ovat Tilastokeskuksen laatimasta neljännesvuosittaisesta tilastosta, joka perustuu kiinteistönvälittäjien aineistoon.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat huhti-kesäkuusta heinä-syyskuuhun keskimäärin 1,7 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla ne kohosivat enemmän eli 4 prosenttia; Helsingissä 3,5 prosenttia, Espoossa 4 prosenttia ja Vantaalla 5,1 prosenttia.

Tampereella vanhat kerrostaloasunnot olivat heinä-syyskuussa keskimäärin 1,6 prosenttia kalliimpia kuin huhti-kesäkuussa. Turussa ja Lahdessa hinnat nousivat 2,1 prosenttia sekä Oulussa ja Jyväskylässä 2,6 prosenttia. Kuopiossa vanhojen kerrostaloasuntojen keskihinnat pysyivät ennallaan.

Tilastoon tulleiden asuntokauppojen määrät ja myyntiaikojen pituudet eivät ole viimeksi kuluneen vuoden aikana paljonkaan muuttuneet, vaikka nimellinen hintataso onkin tasaisesti noussut.

Vanhojen kerrostaloasuntojen velattomat neliöhinnat keskimäärin, indeksi 3. neljänneksellä 1998 sekä muutokset 2. neljännekseltä 1998 ja 3. neljännekseltä 1997
Kaupunki Hinta Hinta Nimellis- Muutos Muutos Kaupat 2
tai alue II/98 III/98 hinta- II/98 - III/98 III/97 - III/98 tilastossa
indeksi 1 III/98
mk/m2 mk/m2 III/98 % % lkm
Koko maa 7 110 7 277 197,8 2,4 10,6 4 209
Pääkaupunkiseutu 9 970 10 364 194,4 4,0 13,2 1 285
Muu Suomi 5 763 5 858 200,8 1,7 9,0 2 924
Helsinki 3 10 726 11 097 196,1 3,5 13,2 912
Helsinki-1 13 675 14 054 226,5 2,8 14,9 164
Helsinki-2 11 481 11 724 194,9 2,1 14,8 229
Helsinki-3 9 665 10 133 188,7 4,8 13,4 367
Helsinki-4 7 601 7 735 186,8 1,8 8,6 152
Espoo+Kauniainen 8 715 9 067 203,4 4,0 15,6 212
Vantaa 6 676 7 016 176,2 5,1 8,4 161
Kehyskunnat 4 5 569 5 693 182,0 2,2 11,4 208
Tampere 6 502 6 606 215,7 1,6 11,3 300
Turku 6 039 6 168 179,5 2,1 9,0 425
Pori 5 182 5 457 239,9 5,3 17,3 65
Lappeenranta 6 481 6 393 197,5 -1,4 10,9 91
Kouvola 4 560 4 559 186,8 0,0 6,2 94
Lahti 5 179 5 290 187,2 2,1 7,6 273
Hämeenlinna 6 326 6 338 249,3 0,2 5,8 37
Kotka 4 414 4 578 198,7 3,7 11,1 60
Rauma 4 922 4 697 218,4 -4,6 5,6 62
Kuopio 6 539 6 557 202,1 0,3 8,8 153
Jyväskylä 6 836 7 017 192,7 2,6 5,0 129
Vaasa 6 590 7 322 224,9 11,1 25,5 55
Mikkeli 5 882 6 084 222,0 3,4 8,0 69
Joensuu 6 000 6 169 173,1 2,8 12,6 87
Oulu 6 378 6 544 207,6 2,6 11,1 198
Rovaniemi 5 735 5 599 170,0 -2,4 1,8 37

1Nimellishintaindeksi 1983=100

2 Tilasto sisältää alueittain 20 - 60 % asuntokaupoista.
3Helsinki-1 = keskusta ja eteläosat, Helsinki-2 = pääasiassa länsiosia,
Helsinki-3 = pääasiassa keski- ja pohjoisosia, Helsinki-4 = pääasiassa itä- ja koillisosia
4Kehyskunnat = Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Riihimäki, Sipoo, Tuusula ja Vihti

Lähde: Asuntojen hinnat 1998, 3. neljännes. Tilastokeskus