4.11.1998

Lisätietoja: Tero Karttunen (09) 1734 3379
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Lähes 5 600 uutta yritystä aloitti huhti-kesäkuussa

Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä aloitti Tilastokeskuksen mukaan toimintansa 5 596 uutta yritystä, mikä oli 385 vähemmän kuin viime vuoden huhti-kesäkuussa. Uusista yrityksistä 25 prosenttiaoli kaupan, 20 prosenttia liike-elämän palvelujen sekä kiinteistöpalvelujen yrityksiä ja 17 prosenttia rakennusalan yrityksiä.

Huhti-kesäkuussa uusia yrityksiä perustettiin suhteessa yrityskantaan 2,4 prosenttia. Suhteellisesti eniten yrityksiä aloitettiin rahoitustoiminnassa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa.

Vuonna 1997 yritysten lukumäärä kasvoi 2,4 prosenttia

Viime vuonna Suomessa aloitti 25 040 uutta yritystä ja lopetti toimintansa 19 658 yritystä. Yrityskanta kasvoi 5 382 yrityksellä eli 2,4 prosenttia.

Aloittaneiden yritysten määrä väheni viime vuonna 6,8 prosenttia ja lopettaneiden yritysten määrä 17,3 prosenttia vuodesta 1996. Aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi päätoimialoista eniten rahoitustoiminnassa sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa.

Kaikissa maakunnissa yrityksiä aloitettiin viime vuonna enemmän kuin lopetettiin. Yrityskanta kasvoi suhteellisesti eniten Uudellamaalla ja Etelä-Savossa.

Viime vuonna aloittaneiden yritysten määrä lisääntyi edellisvuodesta ainoastaan Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan maakunnissa. Suhteellisesti eniten aloittaneiden yritysten määrä pieneni Etelä-Pohjanmaalla. Lopettaneiden yritysten määrä väheni kaikissa maakunnissa.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilastoon. Perustiedot tilastoon saadaan verohallinnolta.

Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 1998, 2. neljännes; lopettaneet yritykset 1998,
1. neljännes sekä aloittaneet ja lopettaneet yritykset 1997. Tilastokeskus