5.11.1998

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, sähköposti: pertti.kangassalo@stat.fi
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kuluttajien luottamus omaan talouteensa edelleen vahva

Kuluttajista 23 prosenttia odotti lokakuussa oman taloutensa paranevan seuraavan vuoden aikana ja vain 9 prosenttia arvioi sen huononevan. Kotitalouksien rahatilanne oli lokakuussa hieman parempi kuin vuotta aiemmin. Kuluttajista 65 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään rahaa seuraavan vuoden aikana ja 16 prosenttia aikoi ottaa lainaa. Erilaisten kestotavaroiden ostoaikomukset olivat edelleen vahvat. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 19. - 26. lokakuuta 1 590 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

Lokakuu 1997

saldoluku

Syyskuu 1998

saldoluku

Lokakuu 1998

saldoluku

Kuluttajien luottamusindikaattori 15,8 13,0 10,8
Kotitalouksien taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 9,2 7,8 7,3
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 18,6 4,9 2,4
Työttömien määrä 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -24,3 -19,4 -15,1
Kuluttajahintojen muutos seuraavan 12 kk:n aikana, % 1,8 1,6 1,6
Kotitalouksien rahatilanne haastatteluhetkellä 21,2 23,7 23,1
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 22,6 25,1 24,0
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä -6,3 5,9 4,3
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 19,7 32,5 30,6

Saldoluvut saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Työttömyyden negatiivinen saldoluku tarkoittaa, että työttömyyden arvioidaan vähenevän. Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo seuraavien kysymysten saldoluvuista: Suomen talouden mennyt ja tuleva kehitys, oman talouden mennyt ja tuleva kehitys sekä haastatteluhetken edullisuus kestotavaroiden ostamiseen. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella
-100:n ja 100:n välillä.

Kotitalouksista 5 prosenttia suunnitteli asunnon ostamista seuraavan vuoden aikana ja 10 prosenttia auton ostoa puolen vuoden kuluessa. Aikomukset hankkia viihde-elektroniikkaa lisääntyivät hieman viime vuoden lokakuuhun verrattuna. Ulkomaan lomamatkalle aikoi lähteä puolen vuoden sisällä useampi kuin vuotta aiemmin. Ensi vuoden lokakuun inflaatiovauhdiksi kuluttajat ennustivat 1,6 prosenttia.

Kuluttajien luottamus nopeaan talouskasvuun on heikentynyt edelleen. Kuluttajista 21 prosenttia arvioi lokakuussa maan taloustilanteen huononevan seuraavan vuoden aikana ja 26 prosenttia odotti maan talouden paranevan. Vielä elokuussa vastaavat osuudet olivat 10 ja 39 prosenttia. Työttömyyden vähenemiseen uskovien osuus on kahdessa kuukaudessa pienentynyt 58 prosentista 43 prosenttiin.

Kuluttajien näkemyksiä ilmaiseva luottamusindikaattori oli lokakuussa 10,8. Se oli siten 2,2 yksikköä pienempi kuin syyskuussa ja 6,1 yksikköä pienempi kuin elokuussa.

Lähde: Kuluttajabarometri 1998, lokakuu. Tilastokeskus