13.11.1998

Lisätietoja: Sinikka Kanerva (09) 1734 2231
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 1,6 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden lokakuusta tämän vuoden lokakuuhun 1,6 prosenttia. Rakennustarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa 1,4 prosenttia ja rakentamisen työkustannukset 2,0 prosenttia. Muut panokset kallistuivat 1,8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Syyskuusta lokakuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi pysyi ennallaan. Työpanosten hinta kohosi 0,3 prosenttia, tarvikepanosten hinta laski 0,3 prosenttia ja muiden panosten hinta pysyi ennallaan.

Rakennuskustannusindeksi (1995=100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset
Indeksi Lokakuu Muutos-% Muutos-%
1998 10/97 - 10/98 9/98 - 10/98
Ammattimainen rakentaminen
Kokonaisindeksi 104,1 1,6 0,0
Asuinkerrostalo 103,9 1,9 0,0
Toimisto- ja liikerakennus 103,6 1,9 0,0
Teollisuus- ja varastorakennus 105,0 1,3 0,0
Omatoiminen rakentaminen
Erillinen pientalo 105,9 1,3 0,1
Maatalouden tuotantorakennus 105,7 0,9 0,1

Rakennuskustannusindeksi kuvaa rakentamisen panosten hintakehitystä koko maassa. Indeksi ottaa huomioon vain hinnanmuutokset, jotka johtuvat rakentamisen eri osaurakoiden panoksista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1998, lokakuu. Tilastokeskus