16.11.1998

Lisätietoja: Ari Mikkelä (09) 1734 2479
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotanto kasvoi syyskuussa 8,5 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa 8,5 prosenttia viime vuoden syyskuusta. Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden valmistus lisääntyi syyskuussa peräti 79 prosenttia vuotta aiemmasta. Massan, paperin ja paperituotteiden tuotanto kasvoi sen sijaan vain prosentin viime vuoden syyskuuhun verrattuna.

Metalliteollisuudessa tuotanto kasvoi viime vuoden syyskuusta viidenneksen. Sähköteknisten tuotteiden valmistus lisääntyi lähes 49 prosenttia. Ilman sähköteknisen teollisuuden tuotannon kasvua olisi koko teollisuustuotanto kasvanut syyskuussa ainoastaan prosentin. Sekä koneiden ja laitteiden että kulkuneuvojen valmistus lisääntyi 3 prosenttia vuotta aiemmasta.

Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi syyskuussa 2 prosenttia ja kemianteollisuuden tuotanto vajaat 9 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotannon voimakasta kasvua selittävät vuoden 1997 syyskuun huoltoseisokit. Energia- ja vesihuollon tuotanto väheni syyskuussa vajaan prosentin. Elintarviketeollisuuden tuotanto pysyi viime vuoden syyskuuhun verrattuna lähes ennallaan.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli syyskuussa käytössä lähes 90 prosenttia, mikä oli runsaan prosenttiyksikön enemmän kuin edellisvuonna. Massa- ja paperiteollisuuden samoin kuin metalliteollisuuden käyttöaste oli syyskuussa 92 prosenttia ja kemianteollisuuden vajaat 83 prosenttia.

Tammi-syyskuussa teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 8,7 prosenttia viime vuoden tammi-syyskuusta. Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi runsaat 16 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi tammi-syyskuussa lähes 7 prosenttia, kemianteollisuuden vajaat 6 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden tuotanto noin 3 prosenttia vuotta aiemmasta.

Elokuussa teollisuustuotannon työpäiväkorjattu kasvu oli tarkistettujen tietojen mukaan 5,4 prosenttia. Tarkistuksessa luku kasvoi 0,1 prosenttiyksikköä aiemmin julkaistusta.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1998, syyskuu. Tilastokeskus