20.11.1998

Lisätietoja: Veikko Kauranen (09) 1734 3396
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Matkatoimistojen myynti kasvoi 14 prosenttia viime vuonna

Matkatoimistot myivät ja välittivät matkoja viime vuonna 8,5 miljardilla markalla, mikä on 14 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kun bruttomyynnistä vähennettiin muuttuvat kulut, jäi myyntikatetta 1,1 miljardia markkaa. Matkatoimistot työllistivät viime vuonna noin 3 300 henkilöä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen matkatoimistojen tilinpäätöstilastosta vuodelta 1997.

Myynnin kasvusta huolimatta matkatoimistojen kannattavuus heikkeni viime vuonna. Käyttökate laski prosenttiyksikön, 8,1 prosenttiin myyntikatteesta. Rahoitustulos aleni 6,2 prosenttiin ja nettotulos 2,1 prosenttiin myyntikatteesta. Saadut konserniavustukset ja markkinointituet nostivat kokonaistuloksen kuitenkin 4,1 prosenttiin myyntikatteesta. Tilikauden tulos oli 56 miljoonaa markkaa.

Liikematkatoimistojen myynti kasvoi viime vuonna 13 prosenttia, 5 miljardiin markkaan. Kannattavuus parani kasvaneen myynnin mukana edellisestä vuodesta. Niin käyttökate, rahoitustulos kuin nettotuloskin kohenivat prosenttiyksikön vuotta aiemmasta. Liikematkatoimistojen koko myynti ei muodostu liikematkoista, vaan monet niistä tuottavat myös seuramatkoja ja välittävät muiden matkoja.

Matkanjärjestäjien kannattavuus heikkeni viime vuonna selvästi. Matkanjärjestäjät ovat yrityksiä, joilla on omaa matkatuotantoa. Tulosta ei voi täysin verrata edelliseen vuoteen, sillä alalla tapahtui yritysjärjestelyjä. Käyttökate, rahoitustulos ja nettotulos painuivat miinukselle. Konserniyhtiöiltä saadut markkinointituet nostivat kuitenkin kokonaistuloksen ja tilikauden tuloksen positiiviseksi.

Tilasto perustuu Tilastokeskuksen keräämiin 54 yrityksen tilinpäätöstietoihin. Tilasto kattaa 84 prosenttia koko toimialasta.

Tunnuslukuja 1996 - 1997
Liikematkatoimistot Matkanjärjestäjät
1996 1997 1996 1997
Bruttomyynti, milj. mk 4 453 5 017 1 943 1 982
Myyntikate, milj. mk 470 519 215 182
Käyttökate, % 10,2 11,5 7,5 -12,0
Rahoitustulos, % 8,7 9,8 7,8 -9,3
Omavaraisuusaste , % 11,7 11,4 21,1 22,6

Kannattavuuden tunnusluvut on laskettu myyntikatteesta

Lähde: Matkatoimistojen tilinpäätöstietoja 1997. Tilastokeskus