26.11. 1998

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Asuinrakentaminen vilkastui heinä-syyskuussa

Uudisrakennustöitä aloitettiin heinä-syyskuussa kaikkiaan runsaan 11 miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli 9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Aloitettujen asuinrakennusten kuutiomäärät kasvoivat 15 prosenttia, kun toisella neljänneksellä kasvu oli 3 prosenttia. Teollisuusrakennusten kuutiot lisääntyivät neljänneksen viime vuoden heinä-syyskuuhun verrattuna. Julkisten palvelurakennusten ja maatalousrakennusten kuutiomäärät sen sijaan vähenivät vuotta aiemmasta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastosta.

Tammi-syyskuussa rakennustöitä aloitettiin yhteensä 29 miljoonan kuutiometrin edestä eli 16 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Samana aikana käynnistettiin 25 700 uuden asunnon rakennustyöt, mikä oli 1 300 asuntoa enemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa. Asuntoja valmistui vajaat 20 000 kappaletta eli 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Aloitetut rakennukset, 3. neljännes ja 1.-3. neljännes 1998

3. nelj.
milj. m3
muutos
97/98, %
1.-3. nelj.

milj.m3

muutos

97/98, %

Kaikki rakennukset 11,19 9 29,04 16
joista
Asuinrakennukset 3,45 15 9,38 8
Liike- ja toimistorakennukset 1,86 17 4,48 38
Julkiset palvelurakennukset 0,35 -46 1,90 47
Teollisuus- ja varastorakennukset 3,11 29 7,51 33
Teollisuusrakennukset 2,11 24 4,41 16
Maatalousrakennukset 1,65 -9 3,88 -6
Muut rakennukset 0,77 -7 1,89 -1
Aloitetut asunnot, kpl 9 050 14 25 690 6

Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastot perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista.

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, 3. neljännes 1998. Tilastokeskus