27.11.1998

Lisätietoja: Petri Vänttinen (09) 1734 3552, Eeva Immonen (09) 1734 3464
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Kaupan myynnin kasvu jatkui syyskuussa

Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi viime vuoden syyskuusta tämän vuoden syyskuuhun 2,5 prosenttia ja vähittäiskaupan myyntimäärä 5,6 prosenttia. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi 10,0 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Tukkukaupassa yleistukkukaupan myynti kasvoi syyskuussa 7,0 prosenttia. Yleistukkukauppa on laajaa tukkukauppaa, jonka tavaravalikoimaan kuuluvat muun muassa elintarvikkeet, rautakauppatavarat ja tekstiilit. Vähittäiskaupassa tavaratalokauppa lisääntyi 5,1 prosenttia ja päivittäistavarakauppa 3,0 prosenttia.

Kauppapäiväkorjattu määräindeksi ja sen vuosimuutos
1995=100 Indeksi 9/1998 Muutos, %
9/1997 - 9/1998
Autokauppa 131,7 10,0
Tukkukauppa 120,5 2,5
- yleistukkukauppa 119,8 7,0
Vähittäiskauppa 110,8 5,6
- tavaratalokauppa 112,7 5,1
- päivittäistavarakauppa 102,3 3,0

Vuoden 1998 alusta tapahtuneen tilastointitavan muutoksen takia tukku- ja vähittäiskaupan lehdistötiedotteessa julkaistaan ennakkotiedot koko tukku- ja vähittäiskaupasta sekä autokaupasta. Tukkukaupasta julkaistaan lisäksi yleistukkukaupan ja vähittäiskaupasta tavaratalo- ja päivittäistavarakaupan ennakkotiedot. Autokaupan tiedot sisältävät autojen tukku- ja vähittäiskaupan lisäksi huoltamotoiminnan.

Tarkemmalla toimialajaolla tiedot julkaistaan noin kolmen kuukauden kuluttua kunkin kuukauden päättymisestä Tukku- ja vähittäiskauppa -julkaisussa.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa, syyskuu 1998. Tilastokeskus