4.12.1998

Lisätietoja: Jukka Oikarinen (09) 1734 3207
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Kuorma-autojen tavarankuljetusten kasvu hiipumassa

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä prosentin edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Muiden tavaroiden kuin maa-ainesten kuljetukset lisääntyivät 2 prosenttia, kun taas maa-aineskuljetukset pysyivät lähes edellisvuoden tasolla. Kuorma-autoliikenteen kuljetustyön määrä tonnikilometreinä mitattuna väheni heinä-syyskuussa 5 prosenttia edellisvuodesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Tavaroita kuljetettiin teillämme heinä-syyskuussa yhteensä 107 miljoonaa tonnia. Maa-aineskuljetusten määrä oli lähes 55 miljoonaa tonnia ja muiden tavaroiden määrä 52 miljoonaa tonnia. Kuorma-autojen kuljetussuorite oli yhteensä 6 151 miljoonaa tonnikilometriä.

Tammi-syyskuussa kuljetettu tavaramäärä kasvoi 10 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Ammattimaisessa liikenteessä kasvu oli 9 prosenttia ja yksityisessä liikenteessä 12 prosenttia. Kuorma-autoliikenteen kuljetustyön määrä tonnikilometreinä mitattuna kasvoi tammi-syyskuussa 2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Kuljetettu tavaramäärä ilman maa-aineksia lisääntyi tammi-syyskuussa 3 prosenttia ja kuljetussuorite 2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Tieliikenteen tavarankuljetustilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autonhaltijoilta.

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetustilasto, 3/98. Tilastokeskus