8.12.1998

Lisätietoja: Risto Suomela (09) 1734 3315
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kotitalouksien rahoitusvarat kasvaneet

Kotitalouksien rahoitusvarat lisääntyivät Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna 27 miljardia markkaa. Velat kasvoivat 3 miljardia markkaa. Edellisenä vuonna ne vielä vähenivät yhtä paljon. Kotitaloudet luotottivat siten muuta kansantaloutta nettomääräisesti 24 miljardilla markalla. Kotitaloudet sijoittivat varojaan eniten vakuutusrahastoihin, 12 miljardia markkaa, ja asunto-osakkeisiin, 8 miljardia markkaa.

Kotitalouksien yhteenlaskettu rahoitusvarallisuus oli viime vuoden lopussa neljä kertaa niin suuri kuin velat. Puolet rahoitusvarallisuuden arvosta oli asunto-osakkeita.

Noteerattujen yritysten osakkeiden kokonaisarvo oli viime vuoden lopussa 409 miljardia markkaa. Rahoitustilinpidon mukaan emissiot ja muu uusien osakkeiden hankinta tuotti viime vuonna uutta osakepääomaa noin 5 miljardia markkaa. Kotitaloudet ja erityisesti yritykset myivät osakkeita. Vaikka kotitaloudet myivät osakkeita enemmän kuin ostivat uusia, noteerattujen osakkeiden omistuksen arvo kohosi hinnannousun ansiosta viime vuoden aikana 17 miljardia markkaa.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen uudistettuun rahoitustilinpitoon vuosilta 1995 - 97.

Rahoitustilinpito kuvaa kansantalouden kaikkien sektoreiden rahoitusvaroja ja velkoja sekä niiden muutoksia. Rahoitustilinpito on Suomessa ensimmäinen tilasto, joka on uudistettu Euroopan uuden kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT 1995) mukaiseksi. Uudistuksen yhteydessä tilasto laajeni käsittämään myös kotitalouksien, yritysten ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen rahoitusvarat ja velat.

Lähde: Rahoitustilinpito 1995 - 97. Tilastokeskus