14.12.1998

Lisätietoja: Sinikka Kanerva (09) 1734 2231
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 1,8 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden marraskuusta tämän vuoden marraskuuhun 1,8 prosenttia. Rakennustarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa 1,4 prosenttia ja rakentamisen työkustannukset 2,2 prosenttia. Muut panokset kallistuivat 2,0 prosenttia.Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Lokakuusta marraskuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi pysyi ennallaan. Työpanosten sekä muiden panosten hinnat kohosivat 0,4 prosenttia, kun taas tarvikepanosten hinta laski 0,3 prosenttia.

Rakennuskustannusindeksi (1995=100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset
Indeksi Marraskuu Muutos-% Muutos-%
1998 11/97 -11/98 10/98 - 11/98
Ammattimainen rakentaminen
Kokonaisindeksi 104,1 1,8 0,0
Asuinkerrostalo 103,9 2,0 0,0
Toimisto- ja liikerakennus 103,6 1,9 0,0
Teollisuus- ja varastorakennus 105,1 1,4 0,1
Omatoiminen rakentaminen
Erillinen pientalo 106,0 1,6 0,1
Maatalouden tuotantorakennus 105,6 1,0 0,0

Rakennuskustannusindeksi kuvaa rakentamisen panosten hintakehitystä koko maassa. Indeksi ottaa huomioon vain hinnanmuutokset, jotka johtuvat rakentamisen eri osaurakoiden panoksista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1998, marraskuu. Tilastokeskus