15.12.1998

Lisätietoja: Arja Kinnunen (09) 1734 3479, Mari Suviranta (09) 1734 3501
EU:n yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi: Mari Suviranta (09) 1734 3501
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Inflaatio hidastui marraskuussa 0,9 prosenttiin

Kuluttajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden marraskuusta tämän vuoden marraskuuhun 0,9 prosenttia. Edellisen kerran inflaatio oli näin matalalla maaliskuussa 1997.

Kuluttajahinnat laskivat lokakuusta marraskuuhun

Sähkön, kevyen polttoöljyn, bensiinin sekä kahvin halpeneminen hillitsi inflaatiota marraskuussa. Kuluttajahintojen nousua hidasti lisäksi asuntolainojen korkojen lasku sekä lainojen leimaveron poistuminen.

Asuminen, lämpö ja valo kallistuivat vuodessa 1,9 prosenttia, mikä nosti hintatasoa 0,4 prosenttiyksikköä. Asumiskustannusten nousua hillitsi energian halpeneminen.

Lokakuusta marraskuuhun kuluttajahinnat laskivat 0,3 prosenttia. Valmismatkat, bensiini sekä kahvi halpenivat, kun taas esimerkiksi käytetyt autot kallistuivat.

Suomen inflaatiomittarit
Pisteluku Vuosimuutos Kk-muutos
Kuluttajahintaindeksi (1995=100), marraskuu 103,4 0,9 % -0,3 %
Elinkustannusindeksi (1951:10=100), marraskuu 1 438
EU:n yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (1996=100), marraskuu 102,7 0,9 % -0,3 %
Pohjainflaatioindikaattori (1995=100), lokakuu 102,5 0,7 % -0,1 %

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten yli 50 000 hintatietoa noin 2 000 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 600 hintatietoa kerätään keskitetysti.

EU-inflaatio hitain lokakuussa Ruotsissa

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan EU-maiden hitain inflaatio oli lokakuussa Ruotsissa, 0,1 prosenttia. Nopein inflaatio oli Kreikassa, 4,5 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli lokakuussa 1,1 prosenttia. EU-maiden keskiarvo oli 1,1 prosenttia ja Emu-maiden 1,0 prosenttia.

Marraskuussa Suomen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (1996=100) pisteluku oli 102,7 ja vuosimuutos 0,9 prosenttia. Lokakuusta marraskuuhun indeksi laski 0,3 prosenttia.

Lähde: Kuluttajahintaindeksi 1998, marraskuu. Tilastokeskus.