15.12.1998

Lisätietoja: Ari Mikkelä (09) 1734 2479, sähköposti ari.mikkela@tilastokeskus.fi; Rami Peltola (09) 1734 3615, sähköposti rami.peltola@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotannon kasvu lokakuussa 8,3 prosenttia

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 8,3 prosenttia viime vuoden lokakuusta. Sähköteknisten tuotteiden valmistus lisääntyi lokakuussa 57 prosenttia vuotta aiemmasta. Ilman sähköteknisen teollisuuden tuotannon kasvua olisi koko teollisuustuotanto laskenut lokakuussa noin prosentin vuotta aiemmasta. Tuotanto vähenikin lokakuussa useimmilla tehdasteollisuuden toimialoilla. Massan, paperin ja paperituotteiden tuotanto pysyi lokakuussa vuotta aiempaan verrattuna lähes ennallaan.

Metalliteollisuudessa tuotanto kasvoi viime vuoden lokakuusta 23 prosenttia. Kulkuneuvojen valmistus lisääntyi lokakuussa 2 prosenttia. Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus puolestaan väheni 2 prosenttia.

Puu- ja paperiteollisuuden sekä energia- ja vesihuollon tuotanto pysyi lokakuussa lähes ennallaan vuotta aiempaan verrattuna. Kemianteollisuuden tuotanto väheni 4 prosenttia ja elintarviketeollisuuden tuotanto 2 prosenttia.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli lokakuussa käytössä 89 prosenttia, mikä oli runsaat 2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisvuonna. Massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli lokakuussa 93 prosenttia, metalliteollisuuden 92 prosenttia ja kemianteollisuuden 81 prosenttia.

Tammi-lokakuussa teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 8,7 prosenttia viime vuoden tammi-lokakuusta. Sähköteknisten tuotteiden valmistus lisääntyi tammi-lokakuussa 37 prosenttia vuotta aiemmasta. Ilman sähköteknisen teollisuuden tuotannon kasvua olisi koko teollisuustuotanto kasvanut tammi-lokakuussa vajaat 4 prosenttia. Kaikkiaan metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi 17 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi tammi-lokakuussa 6 prosenttia, kemianteollisuuden 5 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden tuotanto 3 prosenttia vuotta aiemmasta.

Teollisuustuotannon volyymi-indeksin trendi osoittaa, että metalliteollisuuden kasvu on ollut hyvin voimakasta muihin teollisuuden aloihin verrattuna. Puu- ja paperiteollisuudessa, kemianteollisuudessa ja muussa tehdasteollisuudessa kasvu on alkuvuodesta lähtien hidastunut ja tuotannon määrä jopa vähentynyt. Teollisuustuotannon volyymi-indeksin trendi perustuu liukuvien keskiarvojen laskentaan.

Syyskuussa teollisuustuotannon työpäiväkorjattu kasvu oli tarkistettujen tietojen mukaan 8,4 prosenttia. Tarkistuksessa luku aleni 0,1 prosenttiyksikköä aiemmin julkaistusta.

Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1998, lokakuu. Tilastokeskus