17.12.1998

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Ansiotaso nousi kolmannella neljänneksellä 3,5 prosenttia

Palkansaajien nimelliset ansiot kohosivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuoden heinä-syyskuusta tämän vuoden heinä-syyskuuhun 3,5 prosenttia. Noususta suurin osa johtui tämän vuoden alussa toteutetuista yleisistä palkankorotuksista. Lisäksi ansiotasoa kohottivat palkkaliukumat ja palkansaajaryhmien rakenteen muutokset. Reaaliansiot nousivat samana aikana 2,3 prosenttia.

Yksityisten työnantajien palveluksessa olevilla palkansaajilla ansiot nousivat keskimäärin 3,6 prosenttia. Valtiolla vastaava vuosinousu oli 3,5 prosenttia ja kunnilla 3,4 prosenttia.

Palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio oli tämän vuoden heinä-syyskuussa vajaat 11 300 markkaa kuukaudessa. Miesten keskiansio oli runsaat 12 300 markkaa ja naisten noin 10 200 markkaa. Kuukausipalkkaa saavien keskiansio oli lähes 11 800 markkaa ja tuntipalkkaa saavien laskennallinen keskiansio vähän alle 10 000 markkaa kuukaudessa.

Ansiotasoindeksin laskentaan on tehty määräaikaisuudistus ja indeksin perusvuosi on nyt 1995. Uudistetun indeksin mukaan palkansaajien nimellisansiot nousivat 4,2 prosenttia vuonna 1996 ja 2,4 prosenttia vuonna 1997.

Tilastokeskuksen ansiotasoindeksi mittaa palkansaajien ansioiden kehitystä säännölliseltä työajalta. Ansioista ei ole vähennetty veroja eikä veronluonteisia maksuja.

Lähde: Ansiotasoindeksi 1998, 3. neljännes. Tilastokeskus