17.12.1998

Lisätietoja: Matti Saari (09) 1734 3401
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Väkiluku vuodenvaihteessa 5 160 000

Suomen väkiluku on Tilastokeskuksen arvion mukaan ensi vuodenvaihteessa 5 160 000. Väestö kasvaa edellisvuotisesta 12 300 hengellä eli 0,2 prosenttia. Väestönkasvu hidastuu hieman, sillä viime vuonna väestö lisääntyi 15 000:lla.

Kuntienvälinen muuttoliike kasvaa tänä vuonna kaikkien aikojen toiseksi suurimmaksi, 255 700 muuttoon. Vilkkaan muuttoliikkeen vuoksi väestö lisääntyy edelleen nopeasti Suomen eteläisissä osissa. Uusimaa kasvaa maakunnista eniten sekä määrällisesti että suhteellisesti. Suhteellisesti toiseksi eniten kasvaa Itä-Uusimaa. Prosentuaalisesti eniten pienenevät Kainuu ja Lappi.

Tänä vuonna arvioidaan syntyvän 57 500 lasta. Syntyneitä on 1 800 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Syntyneiden määrä ja hedelmällisyys ovat pienentyneet neljän vuoden ajan. Vuonna 1994 syntyi vielä 65 200 lasta. Tänä vuonna arvioidaan kuolevan 49 700 henkeä, 600 enemmän kuin viime vuonna.

Maahan muuttaa tänä vuonna 14 300 ja maasta pois 10 700 henkeä, joten Suomen muuttovoitoksi tulee 3 600. Sekä maahanmuutto että maastamuutto ovat viime vuodesta hieman lisääntyneet. EU-maiden välisessä muuttoliikkeessä Suomi saa 1 100 hengen muuttotappion. Edellisenä vuonna tappio oli 1 000 henkeä. Ulkomaan kansalaisten määrä on vuoden lopussa arviolta 86 100. Se on 5 500 suurempi kuin vuotta aiemmin.

Avioliittoja solmitaan 24 000, mikä on 500 enemmän kuin viime vuonna. Avioerojen määrän arvioidaan pysyvän ennallaan 13 500:na.

Lähde: Väkilukuarvio kunnittain 31.12.1998. Tilastokeskus