18.12.1998

Lisätietoja: Jarmo Ranki (09) 1734 3472
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Vientihinnat laskivat lokakuusta marraskuuhun 1,8 prosenttia

Vientihinnatlaskivat Tilastokeskuksen mukaan 1,8 prosenttia lokakuusta marraskuuhun. Lasku johtui pääasiassa selluloosan, paperin ja paperituotteiden, sähköteknisten tuotteiden sekä öljytuotteiden halpenemisesta. Viime vuoden marraskuusta vientihinnat alenivat 5,9 prosenttia, minkä aiheutti muun muassa sähköteknisten tuotteiden, öljytuotteiden ja perusmetallien hintojen lasku.

Tuontihinnat laskivat lokakuusta marraskuuhun 0,6 prosenttia ja viime vuoden marraskuusta tämän vuoden marraskuuhun 7,2 prosenttia. Sekä kuukaudessa että vuodessa hintojen laskuun vaikuttivat eniten sähkötekniset tuotteet ja raakaöljy.

Teollisuuden tuottajahinnat eli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat alenivat lokakuusta marraskuuhun 0,8 prosenttia ja viime vuoden marraskuusta tämän vuoden marraskuuhun 4,2 prosenttia. Kuukaudessa hintojen laskuun vaikuttivat eniten sähkö ja selluloosa, vuodessa selluloosa, sähkö ja öljytuotteet.

Tukkuhinnat laskivat viime vuoden marraskuusta 3,6 prosenttia. Tuontitavaroiden tukkuhinnat laskivat 6 prosenttia ja kotimaisten tavaroiden tukkuhinnat 2,4 prosenttia.

Tuottajahintaindeksien kuukausi- ja vuosimuutokset marraskuussa 1998, %
Indeksit 10/98 - 11/98 11/97 - 11/98
Teollisuuden tuottajahintaindeksi -0,8 -4,2
Vientihintaindeksi -1,8 -5,9
Tuontihintaindeksi -0,6 -7,2
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi -0,6 -3,8
Tukkuhintaindeksi -0,7 -3,6

Lähde: Tuottajahintaindeksit 1998, marraskuu. Tilastokeskus