18.12.1998

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Asuinrakennuslupien kuutiot lisääntyivät neljänneksen lokakuussa

Asuinrakentamiseen myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli lokakuussa neljänneksen suurempi kuin kuin vuotta aiemmin. Lähes kaikille muille rakennustyypeille lupia myönnettiin sitä vastoin edellisvuotista vähemmän. Koko uudisrakentamiseen lupia myönnettiin lokakuussa 2,5 miljoonan kuutiometrin edestä eli 2 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

Tammi-lokakuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä runsaalle 35 miljoonalle kuutiometrille, mikä oli 8 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Tammi-lokakuussa ainoastaan liike- ja toimistorakennusten sekä maatalousrakennusten lupakuutiot vähenivät edellisvuotisesta.

Lokakuun loppuun mennessä myönnettiin lupia kaikkiaan yli 29 000 uuden asunnon rakentamiseen eli 4 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi-lokakuussa. Kerrostaloasunnoille myönnettyjen lupien määrä oli kuitenkin 2 prosenttia edellisvuotista pienempi. Pääkaupunkiseudulla rakennusluvan saaneita kerrostaloasuntoja oli neljännes vähemmän kuin tammi-lokakuussa vuosi sitten.


Myönnetyt rakennusluvat lokakuussa ja tammi-lokakuussa 1998
Lokakuu

1000 m3

Muutos, %
10/1997 - 10/1998
Tammi-lokakuu

1000 m3

Muutos, %

1-10/1997 - 1-10/1998

Kaikki rakennukset 2 544 -2 35 395 8
joista

asuinrakennukset


859

24

10 952

7
liike- ja toimistorakennukset 346 -22 4 279 -14
julkiset palvelurakennukset 113 -31 2 436 22
teollisuus- ja varastorakennukset 815 -2 9 928 30
teollisuusrakennukset 449 7 5 757 14
maatalousrakennukset 213 -16 5 088 -4
muut rakennukset 197 -1 2 712 10
Asunnot, kpl 2 408 29 29 303 4

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat, lokakuu 1998. Tilastokeskus