21.12.1998

Lisätietoja: Veli-Matti Törmälehto (09) 1734 3680
Vastaava tilastojohtaja: Risto Lehtonen

Tulot lisääntyivät ja tuloerot kasvoivat vuonna 1997

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot lisääntyivät keskimäärin 6,6 prosenttia vuodesta 1996 vuoteen 1997. Samalla kotitalouksien väliset tuloerot kasvoivat. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tulonjakotilaston vuoden 1997 ennakkotiedoista.

Käytettävissä olevien tulojen kasvu aiheutui ansio- ja omaisuustulojen kasvusta ja keskimääräisen verorasituksen kevenemisestä. Saatujen tulonsiirtojen, kuten eläkkeiden ja työttömyyskorvausten, määrä ei kasvanut. Ansiotulojen kokonaismäärä kasvoi noin 6 prosenttia. Ansiotuloista palkkatulot lisääntyivät noin 6 prosenttia ja yrittäjätulot noin 9 prosenttia. Omaisuustulot lisääntyivät viidenneksen. Omaisuustuloja ovat esimerkiksi myyntivoitot sekä vuokra- ja osinkotulot. Maksettujen tulonsiirtojen eli verojen ja veronluonteisten maksujen määrä kasvoi noin prosentilla.

Ennakkotietojen mukaan vuonna 1997 käytettävissä olevat tulot jakautuivat edellisvuotta epätasaisemmin kotitalouksien välillä, koska maksetut ja saadut tulonsiirrot tasasivat ansio- ja omaisuustulojen eroja vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tähän vaikutti se, että tulonsiirtojen osuus bruttotuloista pieneni ja ansio- ja omaisuustulojen osuus kasvoi. Vuonna 1997 maksettujen tulonsiirtojen tasaava vaikutus heikkeni enemmän kuin saatujen tulonsiirtojen. Tuloerot ovat aiemmin 1990-luvulla kasvaneet vuosina 1993, 1995 ja 1996.


Tuloerojen kehitys 1990 - 97, käytettävissä olevat tulot (1990=100)
Vuosi 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997*
Indeksi 100 99,0 97,5 102,9 102,5 106,4 111,3 115,2
Indeksi perustuu Gini-kertoimen arvoihin. Kerroin mittaa tulonjaon epätasaisuutta: mitä suurempi arvo, sitä suuremmat tuloerot.
* Ennakkotieto. Käytettävissä olevat tulot = bruttotulot - maksetut tulonsiirrot. Bruttotulot = ansiotulot + omaisuustulot + saadut tulonsiirrot.

Eniten käytettävissä olevat tulot kasvoivat yrittäjillä, maatalousyrittäjillä ja palkansaajilla. Palkansaajista ylempien toimihenkilöiden tulot nousivat eniten. Yrittäjien tuloja lisäsivät yrittäjä- ja omaisuustulot, maatalousyrittäjien tuloja metsänmyyntitulot ja palkansaajien tuloja palkka- ja omaisuustulot. Vähiten lisääntyivät ammatissa toimimattomien kotitalouksien eli pääasiassa eläkeläisten ja työttömien tulot.

Palkansaajien vuosipalkka keskimäärin 149 800 markkaa

Ennakkotietojen mukaan kokopäivätoimisten palkansaajien keskipalkka oli 149 800 markkaa vuonna 1997. Se nousi vuodessa 1,3 prosenttia. Miesten keskipalkka kohosi 2,3 prosenttia 168 500 markkaan, naisten keskipalkka 0,2 prosenttia 129 300 markkaan.

Kokopäivätoimisia palkansaajia oli noin 1,26 miljoonaa, joka on noin 4 prosenttia enemmän kuin vuonna 1996. Naispalkansaajien määrä lisääntyi enemmän kuin miespalkansaajien.

Lähde: Tulonjaon ennakkotilasto 1997. Tulot ja kulutus 1998:27. Tilastokeskus

Lisätietoja internetissä: http://www.tilastokeskus.fi/tk/el/tulo/tulonj.html