23.12.1998

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Bruttokansantuotteen kasvu jatkui voimakkaana heinä-syyskuussa

Bruttokansantuote kasvoi heinä-syyskuussa 4,8 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, kun se ensimmäisellä vuosipuoliskolla lisääntyi 6 prosenttia. Tammi-syyskuussa bruttokansantuote kasvoi yhteensä 5,6 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimista kansantalouden tilinpidon ennakkotiedoista.

Bruttokansantuotteen 4,8 prosentin kasvusta runsaat 2 prosenttiyksikköä tuli metalliteollisuudesta, jonka tuotanto lisääntyi yli 17 prosenttia. Talonrakentamisen tuotanto kasvoi lähes 8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikenteen tuotanto lisääntyi 6 prosenttia ja kaupan tuotanto vajaat 8 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotannon kasvu hidastui heinä-syyskuussa runsaaseen 3,5 prosenttiin. Sateisen kesän viljasato supistui kolmanneksen edelliseen vuoteen verrattuna, minkä johdosta maatalouden tuotanto pieneni lähes 20 prosenttia. Energiantuotantoa pienensi puu- ja paperiteollisuuden tuotannon kasvun taittuminen.

Viennin kasvu pysähtyi heinä-syyskuussa: vienti lisääntyi ainoastaan vajaan prosentin, kun vielä alkuvuonna kasvu oli lähes 13 prosenttia. Tuonti sen sijaan kasvoi edelleen voimakkaasti, miltei 8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Taloudellista kasvua pitikin yllä kotimainen kysyntä. Yksityinen kulutus kasvoi heinä-syyskuussa peräti 6,5 prosenttia. Erityisesti autoja sekä sähkö- ja kodinkoneita ja elektroniikkaa on myyty kotitalouksille kiihtyvään tahtiin. Myös muiden kodin tavaroiden sekä vaatteiden kauppa vilkastui edellisvuotisesta.

Kone- ja kalustoinvestoinnit kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä yli 12 prosenttia. Rakennusinvestoinnit ovat kasvaneet asuntorakentamisen johdosta voimakkaasti koko kuluvan vuoden. Tammi-syyskuussa rakennusinvestoinnit olivat 11 prosenttia suuremmat kuin viime vuoden vastaavana aikana. Rakentamisen määrässä ollaan kuitenkin vasta saavuttamassa 1980-luvun alkuvuosien tasoa.

Kansantalouden palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa runsaat 7 prosenttia ja yritysten toimintaylijäämä vajaat 10 prosenttia.

Suomen kansantalouden tilinpidossa siirrytään ensi vuoden aikana yhdenmukaiseen eurooppalaiseen tilinpitosovellukseen (EKT95), joka pohjautuu YK:n SNA93-suositukseen. Uudistus koskee niin kansantalouden vuositilinpitoa kuin neljännesvuositilinpitoa. Uudet tiedot julkaistaan:
26.2.1999 Ennakkotiedot 1998, vuositilinpidon uudistetut aikasarjat 1990-1997
22.4.1999 Neljännesvuositilinpidon 4. neljännes 1998, aikasarjat 1988-1998.

Lähde: Kansantalouden tilinpito, 3. neljännes 1998. Tilastokeskus