29.12.1998

Lisätietoja: Petri Vänttinen (09) 1734 3552, Eeva Immonen (09) 1734 3464
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Kaupan myynnin kasvu jatkui vakaana lokakuussa

Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi viime vuoden lokakuusta tämän vuoden lokakuuhun 6,6 prosenttia ja vähittäiskaupan myyntimäärä 3,3 prosenttia. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi 11,0 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Tukkukaupassa yleistukkukaupan myynti kasvoi lokakuussa 11,1 prosenttia. Yleistukkukauppa on laajaa tukkukauppaa, jonka tavaravalikoimaan kuuluvat muun muassa elintarvikkeet, rautakauppatavarat ja tekstiilit. Vähittäiskaupassa tavaratalokauppa lisääntyi 4,0 prosenttia ja päivittäistavarakauppa 2,1 prosenttia.

Kauppapäiväkorjattu määräindeksi ja sen vuosimuutos
1995=100 Indeksi 10/1998 Muutos, %
10/1997 - 10/1998
Autokauppa 147,2 11,0
Tukkukauppa 128,5 6,6
- yleistukkukauppa 129,9 11,1
Vähittäiskauppa 113,0 3,3
- tavaratalokauppa 121,7 4,0
- päivittäistavarakauppa 104,4 2,1

Vuoden 1998 alusta tapahtuneen tilastointitavan muutoksen takia tukku- ja vähittäiskaupan lehdistötiedotteessa julkaistaan ennakkotiedot koko tukku- ja vähittäiskaupasta sekä autokaupasta. Tukkukaupasta julkaistaan lisäksi yleistukkukaupan ja vähittäiskaupasta tavaratalo- ja päivittäistavarakaupan ennakkotiedot. Autokaupan tiedot sisältävät autojen tukku- ja vähittäiskaupan lisäksi huoltamotoiminnan.

Tarkemmalla toimialajaolla tiedot julkaistaan noin kolmen kuukauden kuluttua kunkin kuukauden päättymisestä Tukku- ja vähittäiskauppa -julkaisussa.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa, lokakuu 1998. Tilastokeskus