26.2.1998

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Liike- ja toimistorakennusten luvat kaksinkertaistuivat viime vuonna

Liike- ja toimistorakennuksille myönnettiin viime vuonna rakennuslupia 5,6 miljoonan kuutiometrin verran. Lupien kuutiomäärä kaksinkertaistui edellisvuotisesta. Lähes puolet liike- ja toimistorakennusten luvista myönnettiin pääkaupunkiseudulla, jossa kuutiomäärä oli peräti viisinkertainen vuoteen 1996 verrattuna. Koko uudisrakentamiseen lupia myönnettiin viime vuonna runsaan 37 miljoonan kuutiometrin edestä eli viidennes enemmän kuin vuonna 1996. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

Myös maatalousrakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä oli selvästi suurempi kuin vuonna 1996. Teollisuusrakennuksille ja julkisille rakennuksille lupia sen sijaan myönnettiin edellisvuotista vähemmän.

Kaikkiaan runsaat 32 000 uutta asuntoa sai rakennusluvan viime vuonna, mikä oli 7 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Ainoastaan Varsinais-Suomessa ja Etelä- Savossa luvan saaneiden asuntojen määrä oli hieman pienempi kuin vuonna 1996.

Viime vuoden joulukuussa rakennuslupia myönnettiin 1,9 miljoonalle kuutiometrille, noin viidennes enemmän kuin vuoden 1996 joulukuussa.


Myönnetyt rakennusluvat joulukuussa ja tammi-joulukuussa1997
Joulukuu

1000 m3

Muutos, %
12/96 - 12/97
Tammi-joulukuu

1000 m3

Muutos, %
1-12/96 - 1-12/97
Kaikki rakennukset 1 868 18 37 239 20
joista

asuinrakennukset


505

7

11 590

30
liike- ja toimistorakennukset 333 144 5 626 117
julkiset palvelurakennukset 280 184 2 413 -13
teollisuus- ja varastorakennukset 447 77 9 042 -3
teollisuusrakennukset 258 42 5 814 -3
maatalousrakennukset 203 24 5 823 35
Asunnot, kpl 1 845 32 32 453 28

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat, joulukuu 1997. Tilastokeskus