4.3.1998

Lisätietoja: Eeva-Sisko Veikkola (09) 1734 3530
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Tulossa: tasa-arvotietoa Tilastokeskuksesta

Tilastokeskus julkaisee joka toinen vuosi taskutilaston Naiset ja miehet numeroina. Tämä ensi viikolla ilmestyvä taskutilasto kertoo muun muassa, että työssäkäyvistä naisista 59 prosenttia työskenteli yksityisellä ja 41 julkisella sektorilla vuonna 1997. Miehistä valtaosa, 83 prosenttia, oli yksityisen sektorin palveluksessa. Julkisen alan naispalkansaajista kolme neljästä oli kuntien palveluksessa, miespalkansaajista joka toinen oli valtiolla. Työssäkäyvistä naisista 21:llä ja miehistä 16 prosentilla oli määräaikainen työsuhde. Osa-aikatyössä oli naisista vain 15 ja miehistä 7 prosenttia. Kaksi kolmesta osa-aikatyötä tekevistä oli naisia.

Tilastokeskus julkaisee tämän vuoden aikana kolme muutakin naisten ja miesten asemaa ja sukupuolten välistä tasa-arvoa kuvaavaa julkaisua. Huhtikuussa ilmestyy kokoomajulkaisu Naiset ja miehet päätöksenteossa, jossa tarkastellaan naisten ja miesten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja vallankäyttöön. Julkaisussa selvitetään muun muassa naisten ja miesten toimintaa poliittisessa päätöksenteossa, valtion ja kuntien hallinnossa sekä elinkeinoelämän, poliittisten puolueiden ja järjestöjen johtopaikoilla.

Perusteellisemmin naisten ja miesten osallistumista päätöksentekoon kuvaa marraskuussa valmistuva teos Onko huipulla tyyntynyt - selvitys naisista ja miehistä johtotehtävissä, joka on osin jatkoa aiemmille Tilastokeskuksen julkaisuille Naiset huipulla (1994) ja Huipulla tuulee (1996). Siinä kerrotaan ensi sijassa elinkeinoelämän johtajamarkkinoilla ja yrittäjäkunnassa vuosina 1993 - 1995 tapahtuneista muutoksista sekä naisten ja miesten osuudesta julkisen sektorin johtotehtävissä.

Samoin marraskuussa valmistuu Naiset ja miehet Suomessa -julkaisu, joka on tiivis tietopaketti naisen ja miehen asemasta yhteiskunnassa. Julkaisussa tarkastellaan perhettä, koulutusta, terveyttä ja osallistumista työelämään sekä ammattia, palkkaa ja tuloja. Julkaisu sisältää aivan uutta, haastatteluihin pohjautuvaa tietoa naisten ja miesten mielipiteistä, asenteista ja tasa-arvokokemuksista.