3.6.1998

Lisätietoja: Aku Alanen, Tilastokeskus (09) 1734 3320; Heikki Eskelinen, Joensuun yliopisto (013) 251 2478
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Pohjoismaiset aluetaloustutkijat kokoontuvat Savonlinnassa

Pohjoismainen aluetaloustieteellinen seminaari järjestetään 4. - 7. kesäkuuta Savonlinnassa. Seminaari pidetään joka kolmas vuosi vuorotellen kussakin maassa, tänä vuonna Suomessa.

Seminaarin keskeisenä aiheena ovat alueelliset erot eri maissa; kuinka suuria aluetaloudelliset erot ovat ja mihin suuntaan alueet kehittyvät. Alustuksien teemoja ovat muun muassa hyvinvoinnin alueellinen jakautuminen, työttömyyden alueelliset ongelmat sekä alueiden taloudelliseen kasvuun vaikuttavat tekijät. Tapahtumassa on myös alustuksia alueellisista panos-tuotostutkimuksista, joissa pyritään selvittämään alueiden välisiä tavara- ja palveluvirtoja ja niiden kytkeytymistä alueiden tuotantoon. Sunnuntaina 7.6. järjestettävässä paneelikeskustelussa tarkastellaan aluetalouden tutkimuksen roolia ja sen tulevaisuutta Pohjoismaissa.

Seminaarin alustajina on tutkijoita Pohjoismaiden tilastovirastoista, yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Pohjoismaiden ulkopuolelta mukana on asiantuntijoita muun muassa Yhdysvalloista ja Alankomaista. Tapahtumaan osallistuu myös EU:n komission edustaja David Sweet, joka kertoo aluetutkimuksen merkityksestä EU:n näkökulmasta. Seminaarin osanottajia on noin 70.

Tapahtuman järjestävät Tilastokeskus, Joensuun yliopisto ja Etelä-Savon maakuntaliitto. Lisätietoja tapahtumasta saa Internetistä osoitteesta http://www.stat.fi/savonlinna98/.