1.9.1998

Lisätietoja: Heikki Havén (09) 1734 3283
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Tilastokeskuksen koulutusjulkaisu ilmaiseksi Internetistä

Tilastokeskuksen tänä keväänä julkaisema Koulutus Suomessa -teos on nyt saatavilla sähköisessä muodossa Internet-verkossa. Kirja on käytettävissä ilmaiseksi osoitteessa http://www.stat.fi/tk/he/koulutussuomessa.html.

Koulutus Suomessa sisältää tulkittua ja havainnollistettua numerotietoa lasten, nuorten ja aikuisten koulutuksesta sekä suomalaisten koulutusrakenteesta ja työvoiman koulutustasosta. Kirjassa on useita kansainvälisiä vertailuja. Teos on monipuolinen tietolähde koululaisten vanhemmille, opettajille, kouluviranomaisille, yritysten koulutus- ja henkilöstöpäälliköille sekä kaikille koulutuksesta puhuville ja kirjoittaville. Sähköisestä versiosta käyttäjä voi hakea tarvitsemansa tiedot, tulostaa kirjan sivuja omaan käyttöönsä tai laatia esityskalvoja.

Koulutus Suomessa -kirja on verkossa kokeiluluonteisesti maksuttomana. Tilastokeskus pyrkii hankkimaan tällä tavoin tietoa sähköisen julkaisun käytöstä, käyttötavoista ja kehittämistarpeista. Sähköinen tiedonvälitys antaa mahdollisuuden tarjota tilastotietoa yhä laajemmalle käyttäjäkunnalleja kehittää suomalaisen tilastotiedon saatavuutta maailmanlaajuisesti.

Sähköisen kirjan sivut ovat täsmälleen samanlaiset kuin painetussa kirjassa. Käyttö edellyttää erillistä Acrobat -lukuohjelmistoa. Ohjelma löytyy tarvittaessa saman osoitteen kautta kuin itse julkaisukin.

Koulutus Suomessa (200 s.) - sähköinen julkaisu osoitteessa: http://www.stat.fi/tk/he/koulutussuomessa.html