1.10.1998

Lisätietoja: Hilkka Kousa (09) 1734 3568
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Tilastokeskus kerää peruskoulutilastot Internetin kautta

Tilastokeskus kerää kaikkiaan 4 miljoonaa tietoa kaikista manner-Suomen peruskouluista nyt ensimmäistä kertaa Internetin kautta. Tiedot kerätään vuoden 1998 peruskoulutilastojen pohjaksi. Ensimmäiset tilastot tästä 4 300 koulua käsittävästä aineistosta valmistuvat marraskuun alussa ja viimeiset ensi vuoden alkupuolella. Tiedonkeruuta tukevat opetusministeriö ja julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA.

Sähköisellä tiedonkeruulla vähennetään julkisen hallinnon tiedonantotaakkaa. Kuntien ei tänä syksynä tarvitse laatia peruskoulujensa tiedoista kuntakohtaisia yhteenvetotilastoja. Tilastokeskus toimittaa keräämiään tietoja edelleen Opetushallitukselle, joka on voinut luopua omasta tiedonkeruustaan valtionosuuksia määriteltäessä.

Peruskoulujen tiedot kerätään yhteistyössä tietoliikenneyritys Elma Oy Electronic Tradingin kanssa. Koulut tallentavat tiedot www-lomakkeille kolmessa vaiheessa syys-marraskuun aikana. Jos koululla ei ole Internet-yhteyttä, se täyttää entiseen tapaan paperilomakkeet ja toimittaa ne kunnan koulutoimistoon, jossa tiedot tallennetaan. Tallennuksen jälkeen kunta tarkistaa ja hyväksyy lomakkeiden tiedot ja siirtää ne Elma Oy:n palvelimiin, josta Tilastokeskus noutaa aineiston omiin järjestelmiinsä. Virheet pyritään minimoimaan www-sovellukseen ohjelmoiduilla automaattisummauksilla, vertailuilla ja muilla tarkistuksilla.

Internetin kautta tapahtuvasta peruskoulutiedon keruusta laaditaan raportti, joka julkaistaan JUHTAn Internet-sivuilla ensi vuonna. JUHTAn sivuilta on jo nyt luettavissa viimesyksyisen kokeiluprojektin loppuraportti, johon on kirjattu kaikkien osapuolien eli kuntien, koulujen, Tilastokeskuksen ja Elma Oy:n kokemukset hankkeesta.

JUHTAn Internet-osoite: http://www.intermin.fi/juhta/julkaisut/julk1_98.htm