6.11.1998

Lisätietoja: Eeva-Sisko Veikkola (09) 1734 3530
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu naisten ja miesten asemasta Suomessa ilmestynyt

Tilastokeskus on koonnut eri tilastoista naisia ja miehiä koskevat tiedot tiiviiksi tietopaketiksi. Kokoomajulkaisu Naiset ja miehet Suomessa 1998 kertoo muun muassa, että vuonna 1995 yksityisellä sektorilla työskenteli runsaat 13 000 naisjohtajaa ja noin 38 500 miesjohtajaa. Vuodesta 1993 naisjohtajien määrä kasvoi vajaalla 1 300:lla, kun miesjohtajien määrä kasvoi runsaalla 900:lla.

Julkaisusta käy myös ilmi, että vuonna 1997 naispalkansaajien keskiansiot olivat yksityisellä sektorilla 80 prosenttia miesten ansioista, valtion palveluksessa 82 prosenttia ja kuntien palveluksessa 86 prosenttia. Eläkkeensaajista oli vuonna 1996 miehiä 513 000 ja naisia 718 000. Miesten keskieläke oli 5 952 markkaa kuukaudessa ja naisten 4 418 markkaa.

Naiset ja miehet Suomessa 1998esittelee tilastoina eri elämänalueita kuten perhettä, työtä, koulutusta ja terveyttä sekä palkkaa ja tuloja eri sukupuolten osalta. Julkaisu sisältää lisäksi tietoa miesten ja naisten tasa-arvoasenteista ja -kokemuksista sekä ennakkotietoja ensi keväänä valmistuvasta selvityksestä, joka kertoo miesten ja naisten osuudesta johtotehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Keskeisistä kysymyksistä löytyy myös kansainvälisiä vertailutietoja.

Julkaisu sisältää tiedot selkeästi taulukoina ja kuvioina. Julkaisun kuvioita voi tilata kalvoina erikseen tai aihealueittain pakettihintaan. Julkaisu ilmestyy myöhemmin myös englanninkielisenä.

Lähde: Naiset ja miehet Suomessa 1998. 108 sivua, 50 mk. Tilastokeskus.

Lisätietoja julkaisusta löytyy Internetistä: http://www.stat.fi/tk/el/naisetjamiehet.html