30.11.1998

Lisätietoja: Soile Ketola (09) 1734 2232, Veikko Lampinen (09) 1734 2238
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakentamisen ja asumisen vuosikirja 1998 ilmestynyt

Tilastokeskus julkaisee Rakentamisen ja asumisen vuosikirjan nyt kymmenennen kerran. Kirja on kattava tietopaketti rakentamisen ja asumisen kehityslinjoista monelta eri näkökulmalta tarkasteltuna. Se sisältää myös kansainvälisiä vertailuja.

Poimintoja julkaisun sisällöstä

Uudisrakentamisen kasvu jatkui vuonna 1997. Uusia rakennuksia aloitettiin noin 32 miljoonan kuutiometrin verran eli lähes 5 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuonna 1996.

Vuonna 1997 aloitettiin 30 000 asunnon rakennustyöt, mikä oli 6 000 asuntoa enemmän kuin vuonna 1996. Näistä 20 300 asuntoa oli valtion tukemaa tuotantoa. Asuntoja valmistui viime vuonna lähes 27 000.

Talonrakentamisen tuotoksen arvo vuonna 1997 oli 57,7 miljardia markkaa, josta uudisrakentamisen arvo oli 31,5 ja korjausrakentamisen arvo 26,2 miljardia markkaa. Kokonaistuotos kasvoi vuodesta 1996 kymmenisen miljardia markkaa.

Rakennusalan työllisyys parani viime vuonna edelleen. Ala työllisti 130 000 henkeä, mikä oli 12 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Rakennusalan työttömyysaste oli 18,7 prosenttia.

Talonrakentamisen elpyminen näkyi yritysten tuloksissa vuonna 1996. Liikevaihtoa kertyi 40 miljardia markkaa, mikä oli 3,5 miljardia enemmän kuin vuonna 1995. Yritysten kannattavuus parani ja ylsi huippuvuosien 1989 - 1990 tasolle. Talonrakennusalan yritysten käyttökate vuonna 1996 oli 8 prosenttia ja kokonaistulos 3,8 prosenttia liikevaihdosta.

Vuosien 1993 - 1995 ajan jatkunut vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen nopea kasvu pysähtyi vuonna 1996 lähes kokonaan. Vuokra-asuntokanta lisääntyi vuodessa reilulla 8 000 asunnolla, joista vapaarahoitteisten asuntojen osuus oli vain 1 400.

Lähde: Rakentamisen ja asumisen vuosikirja 1998. 216 sivua. Tilastokeskus.