4.12.1998

Lisätietoja: Eila Laakso (09) 1734 2509, Tarja Vasko (09) 1734 2544
Tiedotusjohtaja: Jussi Melkas

Suomen tilastollinen vuosikirja 1998 ilmestynyt

Tilastojen perusteos Suomen tilastollinen vuosikirja 1998 on ilmestynyt. Tilastokeskuksen julkaisemassa vuosikirjassa on 679 sivua, joista 118 sisältää kansainvälisiä vertailutietoja.

Suomen tilastollinen vuosikirja on suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen. Vuosikirjaa on julkaistu vuodesta 1879 lähtien.

Vuosikirja kertoo: Väestö lisääntynyt eniten vuosikymmenten alussa

Suomen väestö on viime vuosikymmeninä lisääntynyt eniten vuosikymmenten alkuvuosina. Suurimmillaan väestönlisäys ajanjaksona 1970 - 97 oli vuonna 1982, jolloin väkiluku suureni 30 000:lla. Yli 28 000:n päästiin myös vuosina 1991 ja 1983.

Ajanjaksona 1970 - 97 väestö väheni vain vuonna 1970. Silloin vilkas maastamuutto aiheutti sen, että väkiluku pieneni 16 000:lla. Toiseksi heikointa väestönkehitys oli vuonna 1977, jolloin väestö kuitenkin kasvoi 11 000 hengellä. Viime vuonna Suomen väkiluku suureni 13 900:lla.

Suurimman väestönlisäyksen vuodet 1970 - 97
Väestönlisäys
Vuosi
29 956
1982
29 118
1991
28 311
1983
25 386
1992
24 794
1981
24 197
1984
22 572
1990
22 228
1993
20 376
1972
20 170
1994
Suomen tilastollinen vuosikirja 1998. Tilastokeskus

Lähde: Suomen tilastollinen vuosikirja 1998. Tilastokeskus