16.12.1998

Lisätietoja: Markku Suur-Kujala (09) 1734 3437
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Eino H. Laurila -kansantulomitali Georg Lutherille

Kanslianeuvos Georg Luther on saanut vuoden 1998 Eino H. Laurila -kansantulomitalin. Mitalin voi saada suomalainen henkilö tai yhteisö, joka on ansiokkaasti edistänyt muun muassa kansantalouden kuvausjärjestelmien kehittämistä.

Valintalautakunta painottaa perusteluissaan osastopäällikkö Georg Lutherin ansioita kansantalouden tilinpidon laadinnan kehittäjänä Tilastollisen päätoimiston kansantulo-osaston alkuvaiheessa vuosina 1948 - 52. Lisäksi Luther on johtanut maamme ensimmäisen liikeyrityslaskennan (yritysrekisterin) kehittämistä tilinpidon tarpeisiin. Yritysrekisteri on edelleen kansantalouden tilinpidon keskeinen lähdeaineisto ja samalla Suomen yhteiskuntatilastojen tärkeä tietovaranto.

Georg Luther jäi eläkkeelle Tilastokeskuksen osastopäällikön tehtävistä vuonna 1984. Vuonna 1994 ilmestyi hänen suurtyönsä Statistikens historia i Finland till 1970 (ilmestynyt suomeksi nimellä Suomen tilastotoimen historia vuoteen 1971). Teos on osa suomalaista sivistyshistoriaa, johon Luther on tallettanut myös kansantalouden tilinpidon kehittämislinjat ja kansantulotilaston laatimiseksi tehdyn työn.

Eino H. Laurila -kansantulomitalin ovat aiemmin saaneet professori Eino H. Laurila, presidentti Mauno Koivisto, professori Osmo Forssell, professori Olavi E. Niitamo ja professori Riitta Hjerppe. Mitalin jaosta päättävät Ekonomiska Samfundet i Finland, Kansantaloudellinen yhdistys, Suomen Tilastoseura, Taloustieteellinen seura, Tilastokeskus ja Yrjö Jahnssonin säätiö.