22.12.1998

Lisätietoja: Leena Jäntti ja Sirkku Hiltunen (08) 537 2046
Tiedotusjohtaja: Jussi Melkas

Aluekatsaukset 1998 ilmestyneet - nyt myös CD-tuotteina

Tilastokeskuksen Aluekatsaus-sarjan julkaisut ovat valmistuneet. Julkaisuja on yhteensä kuusi, joista neljässä - Pohjois-, Itä-, Etelä- ja Länsi-Suomen katsauksissa - näkökulma on alueellinen. Seutukunta- ja maakuntakatsauksessa sekä jo keväällä ilmestyneessä Kuntakatsauksessa tarkastelun kohteena on koko Suomi.

Aluekatsaukset ovat kokoomajulkaisuja, ja niiden tarkoituksena on tarjota päättäjille ja muille tiedontarvitsijoille tuoretta ja valmiiksi muokattua aluetietoa. Ne sisältävät kukin noin 170 havainnollista diagrammia ja teemakarttaa, joissa esitetään tietoa alueiden väestöstä, elinkeinoelämästä, työllisyydestä, koulutuksesta, terveys- ja sosiaalipalveluista, asumisesta, liikenteestä, energiataloudesta, ympäristöstä, aluepolitiikasta ja kuntien taloudesta.

Katsausten aluejakoa on laajennettu edelliseen vuoteen verrattuna. Kainuu kuuluu nyt Pohjois-Suomen lisäksi Itä-Suomen tarkastelualueeseen, Keski-Pohjanmaa Länsi-Suomen ohella Pohjois-Suomeen ja Varsinais-Suomi Länsi-Suomen lisäksi myös Etelä-Suomen alueeseen.

Aluekatsaukset ovat nyt paperijulkaisun ohella saatavina myös CD-tuotteina. Elektronisessa muodossa julkaisujen kuvat ovat paperiversioista poiketen värillisiä ja helposti siirrettävissä omiin teksteihin tai tulostettavissa värikalvoiksi.

Aluekatsaustuotteet tekee Tilastokeskuksen Oulun aluepalvelu, mutta niitä on saatavana myös muista Tilastokeskuksen alueyksiköistä Seinäjoella, Tampereella ja Turussa sekä Helsingin keskusyksiköstä.

Lähteet: Pohjois-Suomen katsaus 1998, Itä-Suomen katsaus 1998, Etelä-Suomen katsaus 1998, Länsi-Suomen katsaus 1998, Seutukunta- ja maakuntakatsaus 1998 ja Kuntakatsaus 1998.