25.1.1999

Lisätietoja: Petri Vänttinen (09) 1734 3552, Eeva Immonen (09) 1734 3464
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Kaupalla erinomainen marraskuu

Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi vuoden 1997 marraskuusta viime vuoden marraskuuhun 3,6 prosenttia ja vähittäiskaupan myyntimäärä 9,0 prosenttia. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä kasvoi 15,9 prosenttia. Toissa vuoden tammi-marraskuusta viime vuoden tammi-marraskuuhun kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi tukkukaupassa 7,1, vähittäiskaupassa 5,1 ja autokaupassa 14,2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Tukkukaupassa yleistukkukaupan myynti kasvoi marraskuussa 6,3 prosenttia. Yleistukkukauppa on laajaa tukkukauppaa, jonka tavaravalikoimaan kuuluvat muun muassa elintarvikkeet, rautakauppatavarat ja tekstiilit. Vähittäiskaupassa tavaratalokauppa lisääntyi 12,3 prosenttia ja päivittäistavarakauppa 8,3 prosenttia.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"
Kauppapäiväkorjattu määräindeksi ja sen vuosimuutos sekä kumulatiivinen vuosimuutos
1995=100 Indeksi 11/1998 Vuosimuutos, %
11/1997 - 11/1998
Kumulatiivinen vuosimuutos, %
1-11/1997 - 1-11/1998
Autokauppa 135,4 15,9 14,2
Tukkukauppa 123,4 3,6 7,1
- yleistukkukauppa 120,2 6,3 11,1
Vähittäiskauppa 114,6 9,0 5,1
- tavaratalokauppa 133,2 12,3 6,9
- päivittäistavarakauppa 100,9 8,3 3,3

Kauppapäiväkorjauksen avulla eri vuosien vastinkuukaudet saatetaan samanarvoisiksi tasaamalla ne erot, jotka johtuvat eri viikonpäivien lukumäärien eroista eri vuosina. Kauppapäiväkorjatun määräindeksin vuosimuutos vertaa vuoden 1998 marraskuuta edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Kumulatiivinen vuosimuutos vertaa vuoden 1998 tammi-marraskuuta edellisen vuoden tammi-marraskuuhun.

Tarkemmalla toimialajaolla tiedot julkaistaan noin kolmen kuukauden kuluttua kunkin kuukauden päättymisestä Tilastokeskuksen Tukku- ja vähittäiskauppa -julkaisussa.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa, marraskuu 1998. Tilastokeskus