28.1.1999

Lisätietoja: Raini Östlund (09) 1734 3205; lisätietoja alueittain: Liikenneturva (09) 417 4700 ja sen alueyksiköt
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Tieliikenteessä kuolleiden määrä väheni viime vuonna 8 prosenttia

Tieliikenteessä kuoli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan viime vuonna 396 ihmistä. Kuolleiden määrä väheni 35:llä eli 8 prosentilla edellisvuotisesta ja palasi näin vuoden 1996 tasolle. Liikenteessä loukkaantui 9 055 ihmistä, 118 enemmän kuin vuonna 1997. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia sattui kaikkiaan 6 871.

Surmansa saaneista oli miehiä 288 ja naisia 108. Yli 75-vuotiaiden, 55 - 64 -vuotiaiden sekä 0 - 9 -vuotiaiden liikennekuolemat vähenivät huomattavasti, kun taas muiden ikäryhmien liikennekuolemien määrä pysyi entisellään tai lisääntyi hieman.

Vuoden 1998 tieliikenteessä sai surmansa 253 autolla liikkunutta, 59 jalankulkijaa ja 53 polkupyöräilijää. Mopoilijoita kuoli 16 ja moottoripyöräilijöitä 9. Lisäksi kuoli 6 muuta tienkäyttäjää.

Eniten liikennekuolemia sattui Uudellamaalla, 46, ja vähiten Ahvenanmaalla, jossa kuoli yksi ihminen. Liikennekuolemien määrä lisääntyi eniten Satakunnassa, jossa kuoli 16 ihmistä enemmän kuin edellisvuonna. Pirkanmaalla taas palattiin vuoden 1997 poikkeuksellisen suuren kuolleiden määrän jälkeen lähes entiselle tasolle, kun liikennekuolemat maakunnassa vähenivät 19:llä.

Joulukuun tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 30 ihmistä

Tieliikenteessä kuoli viime vuoden joulukuussa 30 ja loukkaantui 728 ihmistä. Kuolleiden määrä lisääntyi vuoden 1997 joulukuusta 3:lla ja loukkaantuneiden määrä 73:lla.

Joulukuun tieliikenteessä kuolleista 18 oli liikkeellä henkilöautolla, 2 pakettiautolla ja 1 mopolla. Jalankulkijoita kuoli 4 ja polkupyöräilijöitä 2. Lisäksi kuoli 3 muuta tienkäyttäjää. Kuolleista 21 oli miehiä ja 9 naisia. Tieliikennekuolemista 3 tapahtui taajamissa.

Kuolleiden ja loukkaantuneiden määriä on verrattu vuoden 1997 joulukuun vastaaviin ennakkotietoihin. Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin onnettomuustietoihin.

>

Henkilövahinkoon johtaneet tieliikenneonnettomuudet, niissä kuolleet ja loukkaantuneet
joulukuussa 1998 ja tammi-joulukuussa 1998 sekä muutos vuoden 1997 ennakkotiedoista
Joulukuu 1998 Tammi-joulukuu 1998
Maakunta Onnett. Kuolleet
Loukkaantuneet Onnett. Kuolleet
Loukkaantuneet
- Kaupunki lkm lkm muutos lkm muutos lkm lkm muutos lkm muutos
Uusimaa 138 2 -2 188 6 1 746 46 -1 2 310 166
- Helsinki 51 2 1 64 -17 791 15 6 1 016 159
- Espoo 18 - - 21 4 163 3 -2 230 -25
- Vantaa 23 - - 33 21 237 3 -1 307 45
Itä-Uusimaa 14 1 1 23 8 159 7 -6 260 6
Varsinais-Suomi 61 4 1 84 12 695 37 -5 882 -37
- Turku 21 - -1 26 -4 280 6 -5 348 -38
Satakunta 37 - -1 55 14 405 34 16 545 -16
Kanta-Häme 20 4 3 29 14 223 15 -3 303 94
Pirkanmaa 47 5 4 54 7 503 26 -19 645 -37
- Tampere 23 - - 26 2 225 6 -1 274 -7
Päijät-Häme 17 2 -2 18 -5 276 18 -3 353 6
Kymenlaakso 15 2 - 15 1 241 19 - 308 -41
Etelä-Karjala 18 - - 22 6 185 13 -3 228 -9
Etelä-Savo 16 3 3 17 -6 253 21 8 333 -1
Pohjois-Savo 22 4 4 25 -2 262 27 7 347 -65
Pohjois-Karjala 11 - - 11 -6 163 15 -3 206 7
Keski-Suomi 24 1 - 36 14 332 22 -3 458 15
Etelä-Pohjanmaa 28 - -3 38 4 330 21 -8 448 31
Pohjanmaa 21 2 2 30 15 208 13 -1 271 -4
Keski-Pohjanmaa 7 - - 10 3 82 5 3 98 24
Pohjois-Pohjanmaa 30 - -1 37 4 414 30 -5 530 -14
- Oulu 12 - - 14 -1 128 5 -3 168 27
Kainuu 9 - -5 12 -4 106 6 -10 138 1
Lappi 17 - -1 23 -8 259 20 2 358 -6
Ahvenanmaa 1 - - 1 -4 29 1 -1 34 -2
Koko maa 553 30 3 728 73 6 871 396 -35 9 055 118

Lähde: Tilastokeskuksen liikennetilastot