29.1.1999

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Tuotanto kasvoi marraskuussa 4,7 prosenttia

Kokonaistuotanto oli vuoden 1998 marraskuussa 4,7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kasvu nopeutui hieman lokakuusta, jolloin tuotanto kasvoi 4,2 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kaikilla päätoimialoilla.

Maa- ja metsätalouden tuotantoa kasvattivat markkinahakkuut, jotka lisääntyivät edellisvuoden marraskuusta runsaat 8 prosenttia. Teollisuuden kasvua ylläpiti edellisten kuukausien tapaan sähköteknisten tuotteiden tuotanto, joka kasvoi marraskuussa 52 prosenttia. Talouden kokonaiskasvua tuki edelleen myös rakentamisen, kaupan ja liikenteen tuotannon lisääntyminen.

Rakentamisen tuotanto lisääntyi vuoden 1997 marraskuusta viime vuoden marraskuuhun 10 prosenttia, kaupan tuotanto 9 prosenttia, liikenteen tuotanto 6 prosenttia, maa- ja metsätalouden tuotanto 4,8 ja teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto 4,3 prosenttia. Muut palvelut ja julkinen toiminta kasvoivat 1,7 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1998, marraskuu. Tilastokeskus