2.2.1999

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, sähköposti: pertti.kangassalo@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kuluttajien luottamus talouteen edelleen vahva

Suomalaisten usko nopean talouskasvun jatkumiseen vahvistui hieman tammikuussa. Kuluttajista 49 prosenttia odotti, että maan taloustilanne pysyy ennallaan ja 32 prosenttia uskoi, että se yhä paranee tänä vuonna. Vain 15 prosenttia kuluttajista arvioi maan talouden huononevan. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 18. - 25. tammikuuta 1 610 Suomessa asuvaa henkilöä.

>

Kuluttajien näkemykset taloudesta
Tammikuu 1998

saldoluku

Joulukuu 1998

saldoluku

Tammikuu 1999

saldoluku

Kuluttajien luottamusindikaattori 15,3 13,1 13,4
Kotitalouksien taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 7,7 10,8 9,6
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 16,5 6,6 8,3
Työttömien määrä 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -23,1 -14,9 -15,3
Kuluttajahintojen muutos seuraavan 12 kk:n aikana, % 2,0 1,2 1,3
Kotitalouksien rahatilanne haastatteluhetkellä 24,0 25,9 25,0
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 25,0 23,4 25,5
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä -1,6 5,1 7,2
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 21,7 35,5 32,4

Saldoluvut saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Työttömyyden negatiivinen saldoluku tarkoittaa, että työttömyyden arvioidaan vähenevän. Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo seuraavien kysymysten saldoluvuista: Suomen talouden mennyt ja tuleva kehitys, oman talouden mennyt ja tuleva kehitys sekä haastatteluhetken edullisuus kestotavaroiden ostamiseen. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä.

Kuluttajista 25 prosenttia uskoi, että heidän oma taloutensa paranee tänä vuonna ja vain 8 prosenttia arvioi, että se huononee. Kotitalouksista 53 prosentilla jäi rahaa säästöön ja 68 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään tänä vuonna. Kuluttajista 71 prosenttia piti ajankohtaa hyvänä lainan ottamiselle ja 14 prosenttia kotitalouksista aikoi ottaa lainaa.

Kuluttajien ostoaikomukset olivat tammikuussa edelleen vahvat. Kuluttajista 46 prosenttia piti kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kotitalouksista 5 prosenttia harkitsi asunnon ostamista tänä vuonna ja 9 prosenttia auton ostoa vuoden alkupuoliskolla. Ulkomaan lomamatkaa seuraavan puolen vuoden aikana suunnitteli 37 prosenttia kotitalouksista. Ensi vuoden tammikuun inflaatiovauhdiksi kuluttajat ennustivat 1,3:a prosenttia.

Kotitalouksista 74 prosentilla oli tammikuussa käytössään matkapuhelin. Mikrotietokoneen omisti 41 prosenttia kotitalouksista ja 21 prosentilla oli kotikoneyhteys Internetiin.

Kuluttajien talousnäkemyksiä ilmaiseva luottamusindikaattori oli tammikuussa 13,4 eli suunnilleen sama kuin joulukuussa. Suomalaisten näkemykset ovat kansainvälisesti verrattuna valoisia. Joulukuussa EU-maista vain Irlannissa ja Alankomaissa talouden kehitykseen suhtauduttiin hieman luottavaisemmin kuin Suomessa. EU-maiden keskimääräinen luottamusindikaattori oli joulukuussa edelleen negatiivinen, -2.

Lähde: Kuluttajabarometri 1999, tammikuu. Tilastokeskus