11.2.1999

Lisätietoja: Harri Nummila (09) 1734 3235
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Ansioiden vuosinousu loka-joulukuussa 3,3 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 1997 loka-joulukuusta viime loka-joulukuuhun 3,3 prosenttia. Noususta suurin osa johtui yleisistä palkankorotuksista, jotka toteutettiin viime vuoden alussa. Lisäksi ansiotasoa kohottivat palkkaliukumat ja palkansaajaryhmien rakenteen muutokset. Reaaliansiot nousivat 2,3 prosenttia.

Palkansaajien nimellisansiot kohosivat loka-joulukuusta 1997 viime loka-joulukuuhun kunnilla keskimäärin 3,6 prosenttia ja valtiolla 3,5 prosenttia. Yksityisellä alalla ne nousivat 3,3 prosenttia.

Koko viime vuonna ansiot olivat keskimäärin 3,5 prosenttia suuremmat kuin vuonna 1997. Kun kuluttajahinnat nousivat keskimäärin 1,4 prosenttia, reaaliansioiden nousuksi jäi 2,1 prosenttia.

Palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio oli viime loka-joulukuussa 11 300 markkaa kuukaudessa. Miehet ansaitsivat keskimäärin 12 400 ja naiset 10 200 markkaa. Kuukausipalkkaisten keskiansio oli 11 800 markkaa ja tuntipalkkaisten laskennallinen kuukausiansio keskimäärin 10 000 markkaa.

Tilastokeskuksen ansiotasoindeksi mittaa palkansaajien ansioiden kehitystä säännölliseltä työajalta. Ansioista ei ole vähennetty veroja eikä veronluonteisia maksuja.

Lähde: Ansiotasoindeksi 1998, 4. neljännes. Tilastokeskus