12.2.1999

Lisätietoja: Jukka Oikarinen (09) 1734 3207
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Ammattimaisen liikenteen kuljetukset kasvoivat - maa-aineskuljetukset vähenivät

Kuorma-autoliikenteen kuljetustyö tonnikilometreinä mitattuna kasvoi loka-joulukuussa 11 prosenttia edellisvuodesta. Tämä johtui ammattimaisen liikenteen raskaiden pitkämatkaisten kuljetusten voimakkaasta kasvusta. Kuorma-autoilla kuljetettu kokonaistavaramäärä sen sijaan väheni vuoden viimeisellä neljänneksellä 7 prosenttia. Tämä aiheutui lyhytmatkaisten maa-aineskuljetusten vähenemisestä 17 prosentilla. Muiden tavaroiden kuin maa-ainesten kuljetukset lisääntyivät prosentin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta tieliikenteen tavarankuljetustilastosta.

Tavaroita kuljetettiin teillämme loka-joulukuussa yhteensä 106 miljoonaa tonnia. Maa-aineskuljetusten määrä oli 45 miljoonaa tonnia ja muiden tavaroiden määrä 62 miljoonaa tonnia. Kuorma-autojen kuljetussuorite oli yhteensä 6 893 miljoonaa tonnikilometriä.

Loka-joulukuussa ammattimaisessa liikenteessä kuljetettu tavaramäärä kasvoi runsaan prosentin viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ammattimaisen liikenteen kuljettama tavaramäärä ilman maa-aineksia kasvoi 10 prosenttia. Yksityisessä liikenteessä kuljetettu tavaramäärä väheni 22 prosenttia.

Tieliikenteen tavarankuljetustilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autonhaltijoilta. Kuljetettu tavaramäärä on kuorma-autoihin lastatun tavaran paino tonneina. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona.

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetustilasto, 4/98. Tilastokeskus