15.2.1999

Lisätietoja: Arja Kinnunen (09) 1734 3479, Mari Suviranta (09) 1734 3501
EU:n yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi: Mari Suviranta (09) 1734 3501
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Inflaatio tammikuussa 0,5 prosenttia

Kuluttajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden tammikuusta tämän vuoden tammikuuhun 0,5 prosenttia. Joulukuusta tammikuuhun hinnat laskivat 0,2 prosenttia.

Inflaatio hidastui edelleen

Kuluttajahintojen joulukuun 0,8 prosentin nousu hidastui tammikuussa 0,5 prosenttiin. Pääasiassa tämä johtui lainakorkojen laskusta sekä polttoaineiden ja kahvin halpenemisesta. Asumiskustannusten nousu ylläpiti inflaatiota, kun taas asuntolainojen korkojen lasku sekä sähkön ja kevyen polttoöljyn halpeneminen hillitsivät sitä.

Joulukuusta tammikuuhun kuluttajahinnat laskivat 0,2 prosenttia. Alennusmyynnit laskivat etenkin vaatteiden ja kenkien hintoja. Myös valmismatkat, ulkomaiset laivamatkat sekä bensiini halpenivat tammikuussa. Vakuutusmaksut, käytetyt autot, virvoitusjuomat sekä kasvikset ja juurekset sen sijaan kallistuivat.

>

Suomen inflaatiomittarit
Pisteluku Vuosimuutos Kk-muutos
Kuluttajahintaindeksi (1995=100), tammikuu 103,2 0,5 % -0,2 %
Elinkustannusindeksi (1951:10=100), tammikuu 1 434
EU:n yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (1996=100), tammikuu 102,4 0,5 % -0,2 %
Pohjainflaatioindikaattori (1995=100), joulukuu
102,2
0,4 % 0,0 %

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten yli 50 000 hintatietoa noin 2 000 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 600 hintatietoa kerätään keskitetysti.

EU-inflaatio nopein joulukuussa Kreikassa

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan EU-maiden nopein inflaatio oli joulukuussa Kreikassa, 3,7 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli joulukuussa 0,8 prosenttia. Ruotsissa hinnat pysyivät keskimäärin ennallaan. EU-maiden keskiarvo oli 1,0 prosenttia ja Emu-maiden 0,8 prosenttia.

Tammikuussa Suomen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (1996=100) pisteluku oli 102,4 ja vuosimuutos 0,5 prosenttia. Joulukuusta tammikuuhun indeksi laski 0,2 prosenttia.

Lähde: Kuluttajahintaindeksi 1999, tammikuu. Tilastokeskus.