15.2.1999

Lisätietoja: Ari Mikkelä (09) 1734 2479, Rami Peltola (09) 1734 3615
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuustuotannon kasvu pysähtyi joulukuussa

Tilastokeskuksen mukaan teollisuustuotannon kasvu pysähtyi viime vuoden lopussa. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi joulukuussa vain 0,1 prosenttia vuotta aiemmasta. Tuotannon kasvu oli yhtä vähäistä viimeksi huhtikuussa 1996. Massaa, paperia ja paperituotteita valmistettiin joulukuussa 15 prosenttia vuotta aiempaa vähemmän. Sähköteknisten tuotteiden valmistus lisääntyi puolestaan vuotta aiemmasta lähes kolmanneksen.

Kulkuneuvoja valmistettiin joulukuussa 5 prosenttia, perusmetalleja ja metallituotteita 4 prosenttia sekä koneita ja laitteita 3 prosenttia edellisvuoden joulukuuta vähemmän. Sekä kemianteollisuuden että elintarviketeollisuuden tuotanto väheni joulukuussa 8 prosenttia. Energia- ja vesihuollon tuotanto supistui joulukuussa prosentin.

Tehdasteollisuuden kapasiteetista oli joulukuussa käytössä 82 prosenttia, mikä oli vajaat 6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisvuonna. Massa- ja paperiteollisuuden käyttöaste oli joulukuussa 77 prosenttia, metalliteollisuuden 87 prosenttia ja kemianteollisuuden 76 prosenttia.

Teollisuustuotannon viime vuoden kasvu lähes 8 prosenttia

Vuosi 1998 oli kokonaisuudessaan hyvä vuosi Suomen teollisuudelle, sillä teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto lisääntyi edellisvuodesta 7,6 prosenttia. Vuosikasvu oli 1990-luvun kolmanneksi suurin vuosien 1994 ja 1997 jälkeen. Teollisuustuotanto kasvoi erityisesti tammi-toukokuussa poikkeuksellisen voimakkaasti.

Metalliteollisuuden tuotanto lisääntyi viime vuonna 17 prosenttia edellisvuodesta. Kasvu oli voimakasta erityisesti sähköteknisessä teollisuudessa, jossa tuotanto kasvoi vuotta aiemmasta 38 prosenttia. Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus lisääntyi 7 ja kulkuneuvojen valmistus 5 prosenttia vuotta aiemmasta. Koneiden ja laitteiden valmistus pysyi edellisvuoteen verrattuna lähes ennallaan.

Metsäteollisuuden tuotanto lisääntyi edellisvuodesta 4 prosenttia. Metsäteollisuuden tuotanto kasvoi erityisesti tammi-toukokuussa, mutta vuoden lopussa tuotanto sitä vastoin supistui. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi viime vuonna 3 prosenttia ja rakennusaineteollisuuden tuotanto 5 prosenttia. Energia- ja vesihuollossa tuotanto kasvoi prosentin.

Ilman sähköteknisen teollisuuden tuotannon kasvua olisi koko teollisuustuotanto kasvanut vuonna 1998 vain 2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Tärkeimpiin EU-maihin, Yhdysvaltoihin ja Japaniin verrattuna on Suomen teollisuustuotannon kasvu ollut erittäin ripeää. Vertailua tosin vaikeuttaa useimpien maiden joulukuun tietojen puuttuminen. Tammi-marraskuussa 1998 teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi EU-maissa keskimäärin 4 prosenttia vuotta aiemmasta. EMU-maiden vastaava luku oli 4,5 prosenttia. Sekä Saksan, Ranskan että Ruotsin teollisuustuotanto kasvoi tammi-marraskuussa noin 5 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Yhdysvalloissa teollisuustuotanto kasvoi vastaavana aikana 4 prosenttia. Japanissa teollisuustuotanto supistui tammi-marraskuussa peräti 7 prosenttia vuotta aiemmasta.

Lähteet: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1998, joulukuu. Tilastokeskus. Eurostatin New Cronos -tietokanta.