18.2.1999

Lisätietoja: Jarmo Ranki (09) 1734 3472, Sonja Karell (09) 1734 3469
Vastaava tilastojohtaja: Jarmo Hyrkkö

Vienti- ja tuontihinnat laskeneet vuodessa 7 prosenttia

Sekä vienti- että tuontihinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan noin 7 prosenttia viime vuoden tammikuusta tämän vuoden tammikuuhun. Vientihintojen aleneminen johtui sähköteknisten tuotteiden sekä raaka-aineiden ja tuotantohyödykkeiden halpenemisesta. Tuontihinnat puolestaan laskivat siksi, että raakaöljyn, öljytuotteiden ja värimetallien maailmanmarkkinahinnat alenivat selvästi ja myös sähkötekniset tuotteet halpenivat.

Selluloosan vientihinta laski vuodessa 29 prosenttia. Perusmetallien vientihinnat alenivat 15 prosenttia ja sähköteknisten tuotteiden vientihinnat 10 prosenttia.

Vienti ja tuonti halpenivat edelleen myös kuukaudessa. Vientihinnat laskivat joulukuusta tammikuuhun 0,6 prosenttia ja tuontihinnat 0,2 prosenttia. Sähköteknisten tuotteiden sekä rauta- ja teräsmetallien halpeneminen alensi sekä vienti- että tuontihintoja. Tuontihintoja laski myös kemikaalien halpeneminen. Raakaöljyn kallistuminen sen sijaan hillitsi tuontihintojen laskua.

Teollisuuden tuottajahinnat eli kotimaisten tavaroiden tehtaanhinnat laskivat 4,2 prosenttia viime vuoden tammikuusta tämä vuoden tammikuuhun. Pääasiassa halpenivat selluloosa, öljytuotteet, sähkö ja perusmetallit. Joulukuusta tammikuuhun teollisuuden tuottajahinnat alenivat 0,4 prosenttia, kun puutavara, rauta- ja teräsmetallit sekä kemikaalit halpenivat.

Raaka-aineiden dollaripohjaisia maailmanmarkkinahintoja mittaava HWWA-indeksi aleni viime vuoden tammikuusta tämän vuoden tammikuuhun 18 prosenttia. Laskuvauhti hidastui, sillä vuoden 1997 joulukuusta viime joulukuuhun indeksi laski 27 prosenttia. Joulukuusta tammikuuhun HWWA-indeksi nousi 2,8 prosenttia, mikä johtui raakaöljyn kallistumisesta.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"
Tuottajahintaindeksien kuukausi- ja
vuosimuutokset tammikuussa 1999, %
Indeksit 12/98 - 1/99 1/98 - 1/99
Teollisuuden tuottajahintaindeksi -0,4 -4,2
Vientihintaindeksi -0,6 -7,0
Tuontihintaindeksi -0,2 -6,7
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi -0,3 -3,7
Tukkuhintaindeksi -0,3 -3,5

Lähde: Tuottajahintaindeksit 1999, tammikuu. Tilastokeskus