19.2.1999

Lisätietoja: Tarja Seppänen (09) 1734 3220
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Henkilöstökoulutuksessa 744 000 palkansaajaa vuonna 1997

Henkilöstökoulutukseen osallistui vuonna 1997 yhteensä 744 000 palkansaajaa eli 42 prosenttia palkansaajista. Osuus oli samansuuruinen kuin vuotta aiemmin. Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan työnantajan tukemaa tai kustantamaa koulutusta. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään EU-työvoimatutkimukseen.

Henkilöstökoulutukseen osallistuivat palkansaajista suhteellisesti eniten 35 - 54-vuotiaat, korkea-asteen tutkinnon suorittaneet ja ylemmät toimihenkilöt. Vähiten koulutukseen osallistuivat 15 - 24-vuotiaat palkansaajat, pelkästään kansa-, keski- tai peruskoulun suorittaneet ja työntekijät.

Ammattiryhmistä henkilöstökoulutukseen osallistuivat muita useammin hallinto- ja toimistotyön sekä teknisen, tieteellisen, humanistisen ja opetustyön ammateissa toimivat palkansaajat. Heistä yli puolet sai koulutusta vuonna 1997.

Palkansaajat saivat henkilöstökoulutusta keskimäärin 5 päivää vuonna 1997. Vähiten koulutuspäiviä oli kaikkein nuorimmilla ja vanhimmilla: 15 - 24-vuotiailla keskimäärin 3 päivää ja 55 - 64-vuotiailla 4 päivää.

Lähde: Henkilöstökoulutus 1997. Koulutus 1999:1. Tilastokeskus