23.2.1999

Lisätietoja: Petri Vänttinen (09) 1734 3552, Aila Kovanen (09) 1734 3384
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Kaupan kasvu jatkui joulukuussa

Tukkukaupan kauppapäiväkorjattu myyntimäärä lisääntyi joulukuussa 3,7 prosenttia ja vähittäiskaupan myyntimäärä 6,5 prosenttia vuoden 1997 joulukuusta. Autokaupan kauppapäiväkorjattu myynnin määrä kasvoi 14,4 prosenttia. Koko vuoden 1998 myyntimäärä lisääntyi tukkukaupassa 6,8, vähittäiskaupassa 5,3 ja autokaupassa 14,2 prosenttia vuodesta 1997. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kauppatilaston ennakkotiedoista.

Tukkukaupassa yleistukkukaupan myynti kasvoi joulukuussa 4,2 prosenttia vuoden 1997 joulukuusta. Yleistukkukauppa on laajaa tukkukauppaa, jonka tavaravalikoimaan kuuluvat muun muassa elintarvikkeet, rautakauppatavarat ja tekstiilit. Vähittäiskaupassa tavaratalokauppa lisääntyi 6,8 prosenttia ja päivittäistavarakauppa 6,1 prosenttia.

>

Kauppapäiväkorjattu määräindeksi ja sen vuosimuutos sekä kumulatiivinen vuosimuutos
1995=100 Indeksi 12/1998 Vuosimuutos, %
12/1997 - 12/1998
Kumulatiivinen vuosimuutos, %
1-12/1997 - 1-12/1998
Autokauppa 125,9 14,4 14,2
Tukkukauppa 130,5 3,7 6,8
- yleistukkukauppa 115,7 4,2 10,6
Vähittäiskauppa 151,9 6,5 5,3
- tavaratalokauppa 191,2 6,8 6,8
- päivittäistavarakauppa 129,4 6,1 3,6

Kauppapäiväkorjauksen avulla eri vuosien vastinkuukaudet saatetaan samanarvoisiksi tasaamalla ne erot, jotka johtuvat eri viikonpäivien lukumäärien eroista eri vuosina. Kauppapäiväkorjatun määräindeksin vuosimuutos vertaa vuoden 1998 joulukuuta edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen. Kumulatiivinen vuosimuutos vertaa vuoden 1998 tammi-joulukuuta edellisen vuoden tammi-joulukuuhun.

Tarkemmalla toimialajaolla tiedot julkaistaan noin kolmen kuukauden kuluttua kunkin kuukauden päättymisestä Tilastokeskuksen Tukku- ja vähittäiskauppa -julkaisussa.

Lähde: Tukku- ja vähittäiskauppa, joulukuu 1998. Tilastokeskus