25.2.1999

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuslupia 33 400 uudelle asunnolle viime vuonna

Rakennuslupia myönnettiin viime vuonna kaikkiaan 33 400 uuden asunnon rakentamiseen, mikä oli 3 prosenttia enemmän kuin vuonna 1997. Pääkaupunkiseudulla asunnoille myönnetyt luvat kuitenkin vähenivät lähes 1 200:lla edellisvuotisesta. Rakennusluvan saaneiden omakotiasuntojen määrä kasvoi koko maassa lukuunottamatta Pohjois-Karjalaa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennuslupatilastosta.

Kaikkiaan uudisrakentamiseen myönnettiin lupia viime vuonna lähes 41 miljoonan kuutiometrin verran eli 9 prosenttia edellisvuotista enemmän. Teollisuus- ja varastorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä kasvoi 23 prosenttia ja julkisten palvelurakennusten kuutiomäärä 26 prosenttia vuotta aiemmasta. Myös liikerakentamiseen lupia myönnettiin enemmän kuin edellisvuonna. Sen sijaan toimistorakennusten sekä maatalousrakennusten lupakuutiot vähenivät vuoteen 1997 verrattuna.

Vuoden 1998 joulukuussa rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan runsaan kahden miljoonan kuutiometrin edestä eli 13 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

>

Myönnetyt rakennusluvat joulukuussa ja tammi-joulukuussa 1998

Joulukuu

1000 m3

Muutos, %
12/1997 - 12/1998
Tammi-joulukuu

1000 m3

Muutos, %

1-12/1997 - 1-12/1998

Kaikki rakennukset 2 116 13 40 637 9
joista

asuinrakennukset


532

5

12 440

7
liike- ja toimistorakennukset 518 56 5 281 -6
julkiset palvelurakennukset 250 -11 3 043 26
teollisuus- ja varastorakennukset 506 13 11 142 23
teollisuusrakennukset 255 -1 6 510 12
maatalousrakennukset 199 -2 5 646 -3
muut rakennukset 111 12 3 085 12
Asunnot, kpl 1 554 -16 33 434 3

Tilastokeskuksen rakennuslupatilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin myönnetyistä rakennusluvista.

Lähde: Myönnetyt rakennusluvat, joulukuu 1998. Tilastokeskus