26.2.1999

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Tuotannon kasvu hidastui joulukuussa

Kokonaistuotanto lisääntyi vuoden 1997 joulukuusta viime vuoden joulukuuhun 1,7 prosenttia. Kasvu hidastui selvästi marraskuusta, jolloin tuotanto kasvoi 4,7 prosenttia. Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan mukaan tuotanto kasvoi kaikilla päätoimialoilla.

Talouden kokonaiskasvua tuki kotimainen kysyntä, etenkin kaupan tuotannon lisääntyminen.

Kaupan tuotanto lisääntyi joulukuussa 7,1 prosenttia joulukuusta 1997. Rakentamisen tuotanto kasvoi 2 prosenttia ja maa- ja metsätalouden tuotanto samoin 2 prosenttia. Muut palvelut ja julkinen toiminta lisääntyi edellisvuodesta 1,7 prosenttia ja liikenne vajaan prosentin. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 0,1 prosenttia. Teollisuudessa kasvoi sähköteknisten tuotteiden tuotanto, joka lisääntyi edellisvuoden joulukuusta 37 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 1998, joulukuu. Tilastokeskus