26.2.1999

Lisätietoja: Eeva Hamunen (09) 1734 3385, Taru Sandström (09) 1734 3350,
Olli Savela (09) 1734 3316
sähköposti: skt.95@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Uusi laskentatapa monipuolistaa kansantalouden kuvausta

Suomen kansantalouden tilinpitojärjestelmä uudistuu. Uusien määritelmien ja rajausten myötä bruttokansantuotteen arvo nousee. Kansantuotteesta saadaan uudistuksen myötä entistä monipuolisempi kuva, ja laskennan kansainvälinen vertailtavuus paranee.

Tilastokeskus on laskenut kansantalouden tilinpidon tiedot uudelleen vuosille 1990 - 1997. Samalla kiinteähintaisten laskelmien perusvuosi on muutettu vuoteen 1995. Tuolloin maamme bruttokansantuote oli uuden laskutavan mukaan noin kaksi prosenttia suurempi kuin entisellä tavalla laskettuna.

Kansantuote nousee

Eniten kansantuotetta lisää investointien uudenlainen rajaus. Investointeihin lasketaan nyt mukaan myös tietokoneohjelmistot ja muu aineeton kiinteä pääoma, jotka aiemmin käsiteltiin juoksevina kuluina. Tämän muutoksen vuoksi koko kansantalouden pääoman muodostuksen taso on 90-luvulla 6 - 11 prosenttia aiempaa korkeampi.

Julkisen sektorin osuus kansantuotteesta nousee noin prosenttiyksikön, 19,9 prosenttiin vuonna 1995. Julkisen toiminnan arvonlisäykseen lisätään nyt teiden, siltojen ja muiden infrastruktuuri-investointien perusteella lasketut poistot eli kiinteän pääoman kuluminen.

Kulutusta tarkastellaan entistä monipuolisemmin, kun kulutusmenojen rinnakkaiskäsitteeksi on lisätty todellinen kulutus. Kotitalouksien todelliseen kulutukseen lasketaan kotitalouksien itse maksamien kulutusmenojen lisäksi esimerkiksi yksityisille ihmisille kohdistetut terveys- ja koulutuspalvelut, jotka tuotetaan julkisella ja voittoa tavoittelemattomalla sektorilla. Julkisyhteisöjen todellista kulutusta ovat puolestaan niiden tuottamat kollektiiviset palvelut kuten julkinen hallinto ja maanpuolustus. Todellisen kulutuksen avulla voidaan muun muassa aiempaa paremmin verrata toisiinsa kahta maata, joista toisessa esimerkiksi terveydenhoito on järjestetty julkisena ja toisessa yksityisenä palveluna.

Laskenta yhdenmukaiseksi koko EU-alueella

Kansantalouden tilinpidon uudistus liittyy maailmanlaajuisen, vuonna 1993 hyväksytyn tilinpitosuosituksen SNA93:n voimaantuloon sekä EU-maita koskevaan Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT95). Kansantuotelaskenta uudistetaan kaikissa EU-maissa yhtenevien perusteiden mukaiseksi tämän vuoden huhtikuun loppuun mennessä.