4.3.1999

Lisätietoja: Päivi Heinonen (09) 1734 2430, paivi.heinonen@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Teollisuusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui vuonna 1998

Teollisuusyritysten vienti on kasvanut viime vuosina kotimaan liikevaihtoa nopeammin. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 1998 teollisuusyritysten liikevaihdon kasvu hidastui niin viennin kuin kotimaan liikevaihdon osalta. Tästä huolimatta liikevaihdon kasvu oli vuodesta 1997 edelleen huomattavaa.

Teollisuuden liikevaihto kasvoi vuoden 1997 tammi-marraskuusta vuoden 1998 tammi-marraskuuhun 6,4 prosenttia. Vuonna 1997 vastaava kasvuprosentti oli 9,8. Kasvu hidastui ennen muuta viennissä; viime vuoden tammi-marraskuussa vienti lisääntyi edellisvuodesta 9,9 prosenttia, kun vuonna 1997 kasvu oli 16,6 prosenttia. Vienti EU-alueelle lisääntyi viime vuoden tammi-marraskuussa 12,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja EU:n ulkopuolinen vienti 8,1 prosenttia.

Teollisuusyritysten kotimarkkinoilta saatu liikevaihto kasvoi viime vuonna lähes vuoden 1997 vauhtia: tammi-marraskuussa liikevaihto lisääntyi 4,0 prosenttia edellisvuodesta, kun vuotta aikaisemmin kasvu oli 5,0 prosenttia. Kotimaan liikevaihto kasvoi viime vuoden tammi-marraskuussa edellistä vuotta enemmän seuraavilla toimialoilla: tekstiilien ja vaatteiden valmistuksessa 4,5 prosenttia, ei-metallisten mineraalituotteiden valmistuksessa 15,8 prosenttia, sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistuksessa 15,4 prosenttia, autojen ja perävaunujen valmistuksessa 13,3 prosenttia sekä metallituotteiden valmistuksessa 8,8 prosenttia.

>

Liikevaihdon ja palkkasumman arvoindeksin kumulatiivinen vuosimuutos
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden, koko teollisuus ja joitain toimialoja
Kumulatiivinen muutos, %
1-11/1997 - 1-11/1998 (1-11/1996 - 1-11/1997)
Koko liikevaihto
Kotimaan liikevaihto
Vienti
Palkkasumma
Koko teollisuus
6,4 (9,8) 4,0 (5,0) 9,9 (16,6) 6,7 (5,6)
Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 0,6 (4,4) 1,6 (2,8) -3,8 (14,4) 4,9 (3,9)
Tekstiilien ja vaatteiden sekä nahan ja nahkatuotteiden valmistus 3,7 (4,8) 4,5 (3,1) 2,8 (6,7) 4,5 (4,3)
Puu- ja paperiteollisuus 5,1 (17,5) 5,5 (11,6) 3,5 (22,2) 1,9 (5,9)
Öljytuotteiden, kemikaalien, kem. tuotteiden ja kumi- ja muovituotteiden valmistus -2,6 (4,2) -2,9 (2,0) -2,2 (9,9) 6,9 (4,7)
Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 13,2 (16,7) 15,8 (13,6) 5,8 (27,9) 14,3 (12,8)
Perusmetallien valmistus 1,2 (10,1) 3,9 (12,3) 0,2 (9,5) 6,2 (4,4)
Metallituotteiden valmistus 9,2 (7,5) 8,8 (7,4) 15,0 (9,5) 10,3 (7,4)
Koneiden ja laitteiden valmistus 5,5 (4,7) 5,2 (7,2) 6,8 (4,9) 7,5 (7,1)
Sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistus 28,2 (28,3) 15,4 (11,6) 32,7 (31,7) 15,7 (12,1)
Autojen ja perävaunujen valmistus 10,3 (6,9) 13,3 (5,3) 4,4 (12,7) 10,4 (8,1)
Kumulatiivinen muutos (%) vertaa vuoden 1998 (ja 1997) tammi-marraskuuta edeltävän vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Taulukossa on esitettynä koko teollisuus ja eräät toimialat.

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma kasvoi viime vuoden tammi-marraskuussa 6,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuonna 1997 lisäys oli 5,6 prosenttia.

Teollisuudesta uusia liiketoiminnan suhdannetietoja

Tilastokeskus alkaa julkaista uusia liiketoiminnan kuukausittaista kehitystä kuvaavia indeksisarjoja, ensimmäisinä teollisuuden sekä eräiden palveluiden liikevaihto- ja palkkasummaindeksisarjoja. Rakentamisesta vastaavia sarjoja ryhdytään julkaisemaan huhtikuussa. Indeksisarjat perustuvat verottajan arvonlisävero- ja työnantajasuoritustietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen aineistoilla.

Teollisuuden toimialoilta julkaistaan koko liikevaihdon lisäksi kotimaan liikevaihto sekä vienti jaoteltuna vientiin EU-alueelle ja EU:n ulkopuolelle. Kunkin kuukauden laskennassa ovat mukana yritykset, joista on vertailukelpoiset tiedot kyseiseltä kuukaudelta ja edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Yritysjoukolle estimoidaan toimialoittain muutos edellisen vuoden vastinkuukaudesta ja lasketaan sen avulla uusimman kuukauden indeksi.

Teollisuuden liikevaihtotilasto perustuu teollisuutta päätoimialanaan harjoittavien yritysten tietoihin, kun esimerkiksi tullin tilastoissa lähtökohtana on tavaroiden vienti ja tuonti. Teollisuuden liikevaihtotilasto soveltuu nopeaan kotimarkkina- ja vientisuhdanneanalyysiin. Toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummaindeksisarjat julkaistaan Excel-taulukoina Internetissä osoitteessa http://www.tilastokeskus.fi/tk/ys/liiktkk2.html.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat. Tilastokeskus