5.3.1999

Lisätietoja: Paula Salminen (09) 1734 2234
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Uudisrakentaminen lisääntyi viime vuonna

Uudisrakennustöitä aloitettiin viime vuonna kaikkiaan runsaan 35 miljoonan kuutiometrin verran, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuus- ja varastorakennusten kuutiot kasvoivat viidenneksen ja julkisten palvelurakennusten kuutiot yli kolmanneksen edellisvuotisesta. Aloitettujen asuinrakennusten kuutiomäärä oli viime vuonna 7 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Ainoastaan maatalousrakennuksia alettiin rakentaa vähemmän kuin vuonna 1997. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastosta.

Viime vuonna käynnistettiin kaikkiaan 31 300 uuden asunnon rakennustyöt, mikä oli noin 1 500 asuntoa enemmän kuin vuonna 1997. Asuntoja valmistui 29 000 kappaletta eli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuoden 1998 viimeisellä neljänneksellä aloitettujen rakennusten kokonaiskuutiomäärä oli kuitenkin 14 prosenttia pienempi kuin vuoden 1997 loka-joulukuussa. Kuutiomäärät vähenivät kaikissa rakennustyypeissä lukuunottamatta asuinrakennuksia sekä julkisia rakennuksia.

Aloitetut rakennukset, 4. neljännes ja 1.-4. neljännes 1998

>

4. nelj.
milj. m3
muutos
97/98, %
1.-4. nelj.

milj.m3

muutos

97/98, %

Kaikki rakennukset 5,92 -14 35,37 11
joista
Asuinrakennukset 2,04 11 11,27 7
Liike- ja toimistorakennukset 0,69 -47 5,08 12
Julkiset palvelurakennukset 0,77 8 2,71 35
Teollisuus- ja varastorakennukset 1,51 -26 9,31 21
Teollisuusrakennukset 0,87 -31 5,45 7
Maatalousrakennukset 0,56 -10 4,58 -3
Muut rakennukset 0,35 3 2,42 7
Aloitetut asunnot, kpl 5 970 9 31 285 5

Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilastot perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisten ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista.

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, 4. neljännes 1998. Tilastokeskus