9.3.1999

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kuluttajabarometri vaalipiireittäin: Synkintä Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan asukkaat suhtautuvat pessimistisimmin talouden kehitykseen, osoittaa Tilastokeskuksen vaalipiireittäinen kuluttajabarometri. Pohjoiskarjalaisten arviot ovat synkimpiä sekä oman että koko maan talouden menneestä ja tulevasta kehityksestä. Myöskään työttömyyden vähenemiseen Pohjois-Karjalassa ei uskota yhtä paljon kuin muualla maassa.

Myönteisimmän arvion oman taloutensa menneestä ja tulevasta kehityksestä antavat Helsingin, Uudenmaan ja Pirkanmaan vaalipiirien asukkaat. Helsingissä kuitenkin lapsiperheiden arvio oman taloutensa menneestä kehityksestä jää yhtä huonoksi kuin Pohjois-Karjalan ja Lapin lapsiperheiden arviot.

Tilastokeskuksen vaalipiireittäinen kuluttajabarometri perustuu noin 8 000 Suomessa asuvan 15 - 74-vuotiaan henkilön haastatteluun. Haastattelut tehtiin syys-tammikuussa. Arviot talouden menneestä ja tulevasta kehityksestä koskevat yhden vuoden ajanjaksoa.

Lähde: Kuluttajabarometri. Kansalaisten mielialat vaalipiireittäin ennen eduskuntavaaleja 1999(eri julkaisut Manner-Suomen kustakin vaalipiiristä).Tilastokeskus