12.3.1999

Lisätietoja: Sinikka Kanerva (09) 1734 2231
Vastaava tilastojohtaja: Ilkka Hyppönen

Rakennuskustannukset nousseet vuodessa 1,4 prosenttia

Rakennuskustannukset kohosivat viime vuoden helmikuusta tämän vuoden helmikuuhun 1,4 prosenttia. Rakennustarvikkeiden hinnat nousivat vuodessa 0,8 prosenttia ja rakentamisen työkustannukset 2,6 prosenttia. Muut panokset kallistuivat 1,2 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rakennuskustannusindeksistä.

Tammikuusta helmikuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi nousi 0,1 prosenttia. Työpanosten hinta kohosi 0,4 prosenttia ja tarvikepanosten hinta 0,1 prosenttia. Sen sijaan muiden panosten hinta laski 0,1 prosenttia.

>

Rakennuskustannusindeksi (1995=100) ja sen vuosi- ja kuukausimuutokset
Indeksi Helmikuu Muutos-% Muutos-%
1999 2/98 - 2/99 1/99 - 2/99
Ammattimainen rakentaminen
Kokonaisindeksi 104,1 1,4 0,1
Asuinkerrostalo 104,0 1,7 0,2
Toimisto- ja liikerakennus 103,6 1,5 0,1
Teollisuus- ja varastorakennus 105,1 0,8 0,1
Omatoiminen rakentaminen
Erillinen pientalo 106,4 2,0 0,3
Maatalouden tuotantorakennus 105,4 1,0 0,1

Rakennuskustannusindeksi kuvaa rakentamisen panosten hintakehitystä koko maassa. Indeksi ottaa huomioon vain hinnanmuutokset, jotka johtuvat rakentamisen eri osaurakoiden panoksista.

Lähde: Rakennuskustannusindeksi 1999, helmikuu. Tilastokeskus